TEM HỒNG THẬP TỰ!

1945-1954
Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

TEM HỒNG THẬP TỰ!

Post by cổ tiền gia » Thu 26 Apr, 2007 3:02 pm

Image
Image
Image
Image
"Nước sông Thương Lang trong thay!
Nước sông Thương Lang đục thay!
Nước trong thì ta giặt giải mũ,
Nước đục thì ta rửa chân"

"BIỂN HỌC MÊNH MÔNG, KIẾN THỨC VÔ BỜ BẾN"

Post Reply

Return to “Tem Việt Nam - Bảo Đại”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests