Page 1 of 1

Indonesia : Bộ 2 tem kỷ niệm 50 năm thành lập Liê

Posted: Sun 30 Jan, 2011 8:33 am
by Khải-SG
Image

Các bạn hãy xem lá cờ vàng 3 sọc đỏ được in trên tem. Vì sao... hay hoạ sĩ nhầm rồi vì năm in tem là 1995 !