Page 1 of 1

Tem Pháp năm 1932

Posted: Thu 16 Sep, 2010 6:25 am
by bufffalo
Image

Posted: Thu 16 Sep, 2010 8:28 am
by nt
Con tem này có giá trị lịch sử hay kinh tế thị trường gì hả bác...??? Cho xem hình mà bác không hướng dẫn, nên chẳng hiểu gì cả...., không biết bác muốn nói cái gì.....???!!!
Em người ngoại đạo Tem nên mù tịt vụ này. :oops::oops:
Em xem chuyện tranh thấy vui hơn..
.:D :oops: :oops:

hãi bác Bufffalo ... quá ...

Posted: Thu 16 Sep, 2010 9:10 am
by gokien
[quote="bufffalo"][/quote]

- hình thì xấu (nhoè)
- chữ thì không có 1 con

đau con mắt quá

hôm nay có lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - HP ... không biết có phải vì thế mà bác Bufffalo ... xuất chiu không .... :roll: