Tem NGOAI GIAO HOA KY

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tem NGOAI GIAO HOA KY

Post by nt » Sun 14 Sep, 2008 6:41 pm

Đây là loai tem chứng thư của Hoa Ky dùng tại các Toà Đại sứ để trả tiền cho các loại giấy tờ chứng thư, coi như là một loai chứng biên lai trả tiền,,
Tạm thời trình bầy cùng các bạn một nhóm tem Ngoai giao cuả Hoa Kỳ xử dụng từ 1908-1920 Scott # RK1-RK7--Unwatermarked --Perforated 12

Image

Mời quý bạn bàn lưng ạ !!! :D :oops:

Post Reply

Return to “Tem Nước Ngoài”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest