Cho hỏi về bộ tem Trung Quốc này

Post Reply
User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Cho hỏi về bộ tem Trung Quốc này

Post by tomcat1988 » Sun 22 Jul, 2007 4:37 am

Cho hỏi có bác nào trên đây có thông tin và giá trị của bộ tem Trung Quốc in năm 1973 này không?

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Tem Nước Ngoài”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest