Page 1 of 1

Tem Mỹ in lỗi: Năm 1993 - Legends of the West

Posted: Sun 29 Apr, 2007 5:21 am
by 9PN
Năm 1993, bưu điện Mỹ có phát hành 1 tấm tem lưu niệm "Legends of The West". Sau khi phát hành thì gia đình của Bill Pickett báo cho bưu điện biết là hình của người em tên Ben. Bưu điện thu hồi loại này nhưng đã lọt ra được thị trường 200 sheets vì đã bán trước khi phát hành.

Để tránh tình trạng khan hiếm nên năm 1994 thì bưu điện cho sổ số 150000 tấm có hình in lổi. Người muốn mua thì phải ghi danh sau đó bưu điện sẽ bóc thắm người trúng. Số lượng chính xác ra thị trường cho tờ có lổi là 150183 tấm như vậy cũng thuộc loại hàng hiếm cho giới sưu tầm tem.

Tem in sai hình:

Image

Tem in đúng hình:

Image


Nhìn gần hơn:


ImageImage