Tem QGVN: Tem Hàng Không

1954-1975
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tem QGVN: Tem Hàng Không

Post by nt » Tue 04 Nov, 2008 1:33 pm

Kỳ này đưa tem tờ thời thống nhất đợt một- thời Quớc Trưởng Bảo Đại...Tem Việt Nam Hàng Không phát hành 1952-1953.

Image
Image
Image
Image

FDC từ 2 đầu đất nước:.... :D

Image
Image

Và đây là FDC Thống Nhất đợt hai...:D
Image
Image

:D :oops: Các bác khám bệnh dùm xem Giả /Thật Thế nao??
:D

Post Reply

Return to “Tem VNCH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests