Page 1 of 1

Wanted !!!

Posted: Sun 02 Nov, 2008 11:26 am
by Manh Tuan
Image
ImageTem con Phụng Hoàng này trên đường đi tới chủ mới bị đánh cắp :cry: , nếu bạn nào thấy nó trên ebay hoặc biết được tông tích của nó, xin vui lòng nhắn tin giùm :lol: :wink:

Re: Wanted !!!

Posted: Sun 02 Nov, 2008 6:12 pm
by gokien
Manh Tuan wrote:
Tem con Phụng Hoàng này trên đường đi tới chủ mới bị đánh cắp :cry: , nếu bạn nào thấy nó trên ebay hoặc biết được tông tích của nó, xin vui lòng nhắn tin giùm :lol: :wink:
mời anh xem thêm cái nầy: http://www.vietstamp.net/forum/showthre ... #post30890

C

Posted: Sun 02 Nov, 2008 8:03 pm
by Manh Tuan
Trước nhứt xin cám ơn anh Gokien rất nhiều, vì đã cho tôi biết cái trang này.
Nếu tôi không lầm , lâu rồi tôi có gừi cho một người quen bên Mỹ (do người bạn giới thiệu), tên Sơn Lưu vài hình chụp những con tem proof của tôi, trong đó có con tem Phụng này luôn, như tôi cũng thường gửi cho nhiều người quen khác, mà không bao giờ để tên sở hửu của mình.
Nhìn kỷ con tem này lại tôi có nhận xét là nó không giống con tem của tôi 100% :wink: , vì nó bị xóa đi, xin lổi , nó thiếu con số 1/5 ở gốc dưới bên tay trái :wink: :lol: ( xin so sánh lại 2 hình ). Tôi chưa hiểu rỏ được ý muốn cùa tác giả bài này.
Tôi sẻ tìm cách liên lạc với người quen này để tìm hiểu thêm chi tiết.


Image
Image :wink: :lol:

Posted: Mon 03 Nov, 2008 1:23 am
by philatelyminhle
í , sao mấy con phụng khác em thấy nó có màu mà con này nó đen xì vậy mấy bác ?