Page 1 of 1

TEm Tờ: CON PHỤNG...

Posted: Fri 31 Oct, 2008 12:00 pm
by nt
Giới thiệu Tem Con Phụng- thuộc thời QGVN -đầu thời VNCH.
Image

FDC tem con Phụng...
Image

DLS tem con Phụng....
Image

Tem Con Phụng giá mới, thiử mầu không chấp nhân cho phát hành.
Image

:D :D :roll: :oops: Có gì xin chỉ giáo. !!!

Posted: Fri 31 Oct, 2008 1:35 pm
by Khải-SG
Phụng Hoàng cẳng đà điểu "ửng mánh" nè bác NT. May quá, mua-bán-bán-mua nhưng cũng còn chừa 1 ! :lol:


Image

Còn con Phụng 5$ có răng nầy là photocopy màu do cố sưu tập gia Nguyễn Bảo Tụng chụp và gửi tặng làm tài liệu trước đây.

Image

và xin bổ sung với bác 2 binh khí tàm tàm :

Image

Posted: Sun 02 Nov, 2008 6:16 pm
by gokien
Khải-SG wrote:Phụng Hoàng cẳng đà điểu "ửng mánh" nè bác NT. May quá, mua-bán-bán-mua nhưng cũng còn chừa 1 ! :lol:
nt wrote:Giới thiệu Tem Con Phụng- thuộc thời QGVN -đầu thời VNCH.


:D :D :roll: :oops: Có gì xin chỉ giáo. !!!

mời anh xem thêm cái nầy: http://www.vietstamp.net/forum/showthre ... #post30890

bác Sơn nầy cũng hay vào đây, nhưng độ nầy bận thì phải, thấy mới có bày hay nên xin giới thiệu vô đây, góp vui cùng khác K, bác NT và anh MT