Tem VNCH thữ Màu

1954-1975
Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Tem VNCH thữ Màu

Post by gdanh » Thu 31 May, 2007 11:53 pm

Xin giao lưu cùng các bạn tem VNCH thữ màu... với giá không phát hành.

Tem con Phụng:
tem thữ màu (trên): giá $5.00 ; tem phát hành (dưới): giá $4.00

Image

Tem cải cách ruộng đất:
tem thữ màu (phãi): giá 0.50 ; tem phát hành (trái): giá .70, 2.00, 3.00, 6.00

Image
gdanh

Post Reply

Return to “Tem VNCH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest