Tem VNCH không phát hành

1954-1975
Post Reply
HH
Posts: 35
Joined: Wed 17 May, 2006 3:06 am
Location: California

Tem VNCH không phát hành

Post by HH » Tue 22 May, 2007 1:49 pm

Một bộ tem vô cùng đặc biệt xin mời các bạn chiêm ngưởng...bộ tem Đời Sống Nông Thôn dự định phát hành năm 1976... :roll:

Image

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Tue 22 May, 2007 9:12 pm

Wow.
Cám ơn anh HH. Bộ tem này lạ nha.

xin anh cho biết thêm thông tin về bộ tem này:
== in xong rồi hay chỉ có bãn thão?
== Có ấn bãn đặt biẹt (deluxe card) không?
== in xong nhưng chưa phát hành hay in xong rồi nhưng bị huỷ bõ?
== in ỡ đâu?
== Hoạ sĩ nào vẽ?

cám ơn anh,
gdanh

HH
Posts: 35
Joined: Wed 17 May, 2006 3:06 am
Location: California

Post by HH » Wed 23 May, 2007 2:41 am

Bạn gdanh mời bạn xem toàn bộ 26 con dự định phát hành năm 1976 của dòng tem VNCH trên diển đàn temviet.com .

gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Post by gdanh » Thu 24 May, 2007 2:02 pm

cám ơn bạn HH.
gdanh

Post Reply

Return to “Tem VNCH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest