Page 1 of 1

Tem Di Cư - VNCH In Thử Màu

Posted: Mon 08 Jan, 2007 12:08 am
by HồHải
Đây là một băng 5 con thử màu của tem Di Cư hay còn gọi là tem Vượt Sóng nói lên cuộc di cư 1954...Tôi chuyên sưu tầm, tìm kiếm những hiện vật, tư liệu liên quan đến năm này. Mặc dù đã bỏ qua thứ này lâu rồi, nhưng nếu bạn nào có những đồ gì liên quan tới 'di cư '54', muốn trao đổi, buôn bán xin cho tôi biết....(Giấy tờ, tem, báo, vv...).

Hải

Image

Posted: Mon 12 Feb, 2007 1:45 am
by HH
Bạn Hồ Hải ơi....có cái này muốn chia sẽ cùng bạn nè..một cái Artist Die Proof của con tem di cư và có chữ ký của tác giả.Image