BỘ TEM MỪNG CHÍNH PHỦ VỀ THỦ ĐÔ!

1946-1975
Post Reply
cổ tiền gia
Posts: 1471
Joined: Fri 05 May, 2006 5:04 pm
Location: Hà nội

BỘ TEM MỪNG CHÍNH PHỦ VỀ THỦ ĐÔ!

Post by cổ tiền gia » Thu 26 Apr, 2007 3:21 pm

Image
"Nước sông Thương Lang trong thay!
Nước sông Thương Lang đục thay!
Nước trong thì ta giặt giải mũ,
Nước đục thì ta rửa chân"

"BIỂN HỌC MÊNH MÔNG, KIẾN THỨC VÔ BỜ BẾN"

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 04 Jul, 2007 1:04 pm

Nơi ấy ngày ấy trên bưu ảnh :

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 04 Jul, 2007 11:15 pm

Trang sưu tập cá nhân vể Bác Hồ.

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Wed 04 Jul, 2007 11:31 pm

Trang sưu tập cá nhân vể Bác Hồ.
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tem VNDCCH”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest