Tem Bảo Đại block 4

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tem Bảo Đại block 4

Post by 9PN » Mon 23 Jul, 2012 7:33 pm

Bộ tem Bảo Đại block 4 mà vẫn còn thiếu 1 con...

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage

Theo catalog của CY thì còn thiếu 1 con block 4, loại 5c. Không thấy xuất hiện. Ace thấy đâu đó thì alô giùm ah.

Image

.

Post Reply

Return to “Tem Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest