Tem Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu bận Quốc Phục.

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tem Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu bận Quốc

Post by nt » Thu 11 Sep, 2008 5:13 pm

Tiếp tục trình diện nhân vật lịch sử trên tem ở dạng nguyên tờ .Xin giới thiệu tem nguyên tờ của:
Hoàng Đế Bảo Đại :
Image
Image

Nam Phương Hoàng Hậu.:
Image
Cả hai đều bận Quốc Phục... :roll:

User avatar
gokien
Posts: 1961
Joined: Mon 18 Sep, 2006 3:40 am
Location: hai phong
Contact:

Re: Tem Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu bận Qu

Post by gokien » Fri 12 Sep, 2008 2:12 am

nt wrote:Tiếp tục trình diện nhân vật lịch sử trên tem ở dạng nguyên tờ .Xin giới thiệu tem nguyên tờ của:

Hoàng Đế Bảo Đại :


Nam Phương Hoàng Hậu.:

Cả hai đều bận Quốc Phục... :roll:
Mong bác tiếp tục ! được xem những bộ sưu tầm của các nhà sưu tầm tem truyền thống đã thiệt :D
- kết nối người chơi tem & tiền VN
- khám phá con tem nhỏ - tận hưởng niềm vui lớn
- mỗi con tem là một nốt nhạc để chúng ta viết lên nhạc phẩm của mình

Post Reply

Return to “Tem Đông Dương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests