Page 1 of 1

Bao bì kỷ niệm...????

Posted: Sat 11 Jun, 2016 1:15 pm
by nt
Lướt qua vài trang tem mạng, thấy có một thắc mắc mong các sư phụ tem phẩm định dùm coi những bao bì dưới có hợp pháp và có đáng để sưu tầm không...? Nhìn thấy kỳ kỳ. hơi tréo ngoe..!!! :lol:
1---Một số bao bì do cá nhân tự tạo. có dán tem Mỹ( Hay nước ngoài) đúng giá , đồng thời kèm theo tem ViệtNam cũ, có ăn nhập tới đề tài kỷ niệm, xong mang qua Bưu Điên Mỹ (hay nước ngoài) đóng dấu huỷ đúng ngày kỷ niệm đó, như mấy ví dụ sau:
FDC.jpg
Kỷ niệm Giải Phóng Đanang 29/4/75 đóng dấu BĐ Mỹ 29/4/ 2015.
FDCFX.jpg
Giãi phòng Saigon 30/4/75 --Đóng dấu BĐ My 30/4/2015....
FDCHF.jpg
Kỷ niệm 2/9/45---Đóng dấu BĐ Mỹ 2/9/2014....

Kỷ niệm sự việc của Viêt Nam (hay nước ngoài) ít nhất phải có con dấu Việt (hay dấu bản xứ) đúng ngày, đúng nơi, mới gọi là bao bì kỷ niệm....???

2---Trong khi có môt lần cũng bao bì kỷ niệm này có đóng dấu Viet đúng ngày, đúng nơi, tem cùng loại nhưng đã phát hành từ lâu thì bị bà con ném đá ghê quá, chê là bao bì dỏm...giả mạo..??? như cái bao bi này:
fdc1a.jpg
Cũng là bao bì kỷ niệm 5 năm giải phóng Saigon ...30/4/75--dấu Saigon 30/4/80...Đúng tem, đúng ngày, đúng nơi...??

Vậy cách nào là cách sưu tầm bao bì kỷ niệm đúng cách..?? Có cần bao bì phải là những FDC..??
Những bao bì tự tạo kiểu này có đủ pháp lý để tham dự triển lãm tem Quốc tế...???

P/S" Hình chôm trên mạng để chứng minh những loại bao bì tư tạo , để tôn trong quyền sở hữu nên xóa tên người nhận..!!!
Sorry....!!!!

Re: Bao bì kỷ niệm...????

Posted: Wed 22 Jun, 2016 8:57 pm
by nt
Đã gần trăm vị đọc qua mà chẳng ai chịu mở kim khẩu cho ý kiến ý cò....??
Các vị chuyên gia tem, sư phụ tem VN đâu rồi mà chỉ đọc rồi áp dụng luật Mackeno...??Các vị thủ hơi kỹ.. :D
Theo tình hình như vậy thì cá nhân cứ tạo bao bì thực gửi đủ kiểu theo ý mình, rồi xin dấu lọan xạ tại mọi nơi, mọi chỗ là ta có một phong bỉ kỷ niệm hoành tráng và hợp pháp.....!!!
---Đem dư thi triển lãm tem, nếu Giám khảo phán là bất hợp pháp, zỏm thì biết ngay là mình đã tự trả học phí ngu...
---Còn nếu qua phà, thì ta có dịp hốt bạc vì có bao bỉ thực gửi độc đáo và hơp pháp..??