tờ 1 đóng dấu UBKC HC ( mộc đỏ )

Post Reply
huyinter1975
Posts: 25
Joined: Wed 22 Nov, 2006 7:38 am
Location: đà nẵng

tờ 1 đóng dấu UBKC HC ( mộc đỏ )

Post by huyinter1975 » Wed 01 Aug, 2012 2:38 pm

Em có 1 tờ gánh dừa có đóng mộc đỏ :
Đả đảo thực dân cướp Đông Dương ( bên trái )
Bên phải dấu : UBKC H.C - Làng tân An Trung
Quận Phước Thành - Tỉnh Sa đéc ( vì dấu hơi mờ nên chưa biết chính xác )
Mong các pro am hiểu cho em thêm chút kinh nghiệm nha!
Image

Post Reply

Return to “Chủ đề chung”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests