Page 1 of 1

các tỉnh báo cáo (việc tem năm 2007)

Posted: Wed 28 Nov, 2007 1:28 am
by gokien
http://www.temvietnam.vn/news_detail.as ... 11&CatID=4

Đề nghị Hội tem các tỉnh thành báo cáo nhanh hoạt động Hội 2007


(temvietnam cập nhật lúc 19:0' 27/11/2007)


HỘI TEM VIỆT NAM
Số 269 /HT
V/v báo cáo nhanh hoạt động Hội tem địa phương năm 2007
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o---------------

Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi : Ông (bà) Chủ tịch Hội Tem tỉnh (thành phố)
Ông (bà) Thường trực Hội tem tỉnh (thành phố)

Để chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2007, Hội Tem Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Hội cung cấp gấp cho Hội Tem Việt Nam những thông tin sau đây:
- Tổng Số Hội viên của Quý Hội năm 2007:
- Số hội viên của Quý Hội phát triển mới: ................... trong đó lứa tuổi thanh thiếu niên học sỉnh chiểm tỉ lệ ...........% trong tổng số hội viên phát triển mới
- Tổng số Câu lạc bộ sưu tập tem: ..................
- Số Câu lạc bộ phát triển mới: .......................
- Số bộ trưng bày hiện có của Quý Hội năm 2007:
+ Tổng số bộ trưng bày: ..................................... trong đó:
+ Loại 1 đến 2 khung:
+ Loại 3 đến 4 khung:
+ Loại 5 khung:
- Trong năm 2007, Quý Hội đã :
+ Tổ chức ........... cuộc triển lãm tại địa phương :
+ Tham gia ........... lần triển lãm tem cấp liên tỉnh
+ Tham gia ........... lần triển lãm tem cấp khu vực
+ Tham gia ........... lần triển lãm tem cấp quốc tế
+ Tên các bộ được giải trong triển lãm các cấp trên và loại hạng giải (vàng, bạc, đồng, v.v.. . ) đã giành được.


- Hiện nay, Quý hội đã có trụ sở Hội chưa?
- Hiện nay, Quý Hội đã có số khung nhôm tiêu chuẩn để phục vụ dàn dựng triển lãm chưa ? ................. Bao nhiêu khung (nếu đã có) ? ..................

- Kinh nghiệm hoạt động Hội (phát triển hội viên, tổ chức sinh hoạt CLB sưu tập tem, huấn luyện đào tạo, tổ chức trưng bày và triển lãm) nếu có.

- Khó khăn hoạt động Hội hiện nay ( nếu có):


- Kiến nghị với Hội Tem Trung ương:Đề nghị Quý hội gửi báo cáo nhanh này về Hội Tem Việt Nam theo số FAX 048226576. hoặc gửi thư điện tử theo địa chỉ: doannguyen.ht@gmail.com.. Khi gửi FAX, xin gọi điện trước cho ông Nguyễn Đoàn – Phó Tổng thư ký Hội (ĐT: 0904073206) hoặc ông Lê Thế Tấn – cán bộ văn phòng Hội (ĐT: 0915973168) để tiếp nhận.
Xin trân trọng cám ơn Quý Hội.

Ghi chú:
Văn bản này đăng trên trang web : temvietnam.vn chuyên mục : Hoạt động Hội của Hội Tem Việt Nam
Thường trực Hội Tem Việt Nam
Phó Tổng thư ký

Nguyễn Đoàn
đã ký

Re: các tỉnh báo cáo (việc tem năm 2007)

Posted: Wed 28 Nov, 2007 1:42 am
by gokien
HỘI TEM HẢI PHÒNG
Số ??? /HT
V/v báo cáo nhanh hoạt động Hội tem Hải Phòng năm 2007
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o---------------

Gõ Kiến, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi : Ông (bà) Chủ tịch Hội Tem Việt Nam
Ông (bà) Thường trực Hội tem Hải Phòng

Là 1 người bám sát hoạt động hội có thể là chưa nhiệt tình nhất nhưng "thái quá nhất VN" (theo đánh giá của các nhân tôi) khi đọc được công văn trên tôi thấy đây là việc lên làm và lẽ ra nên làm sớm hơn. Đó cũng là việc mà tôi hay các diễn đàn tem có ý tưởng. Nó không phải gì mới mẻ sáng tạo đơn giản là nó cần phải có.

Tôi sẽ thông báo với số liệu "của tôi"

- Tổng Số Hội viên của Quý Hội năm 2007: khoảng 40 thôi
- Số hội viên của Quý Hội phát triển mới: 15 bạn thôi
................... trong đó lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh chiểm tỉ lệ 80% trong tổng số hội viên phát triển mới
- Tổng số Câu lạc bộ sưu tập tem: 4 (nhưng chỉ có 2 cái hoạt động)
- Số Câu lạc bộ phát triển mới: 1 (đã tính ở trên)
- Số bộ trưng bày hiện có của Quý Hội năm 2007:
+ Tổng số bộ trưng bày: 50
..................................... trong đó:
+ Loại 1 đến 2 khung: 25
+ Loại 3 đến 4 khung: 15
+ Loại 5 khung: 10

- Trong năm 2007, Quý Hội đã :

+ Tổ chức ...01... cuộc triển lãm tại địa phương :
+ Tham gia ...01.... lần triển lãm tem cấp liên tỉnh
+ Tham gia ...00.... lần triển lãm tem cấp khu vực
+ Tham gia ...00.... lần triển lãm tem cấp quốc tế
+ Tên các bộ được giải trong triển lãm các cấp trên và loại hạng giải (vàng, bạc, đồng, v.v.. . ) đã giành được.

Qtế: 4 đồng Châu Á ở TQ, HK & AR theo các năm 2003, 2004 & 2006 (đã post lên mạng)

còn về trong nước thì chưa có Vàng Quốc Gia, có 2 bạc Quốc gia của Lâm còi và gỏ kiến
Vàng khu vực có:
bác Tiến 2001
kiến còi 2002
kiến gõ 2003
anh Tùng 2006

.....


- Hiện nay, Quý hội đã có trụ sở Hội chưa? . có ở 1 C (đã post lên mạng)
- Hiện nay, Quý Hội đã có số khung nhôm tiêu chuẩn để phục vụ dàn dựng triển lãm chưa ? .....RỒI............ Bao nhiêu khung (nếu đã có) ? .....10 khung (2 mặt thành 20 khung).......

- Kinh nghiệm hoạt động Hội (phát triển hội viên, tổ chức sinh hoạt CLB sưu tập tem, huấn luyện đào tạo, tổ chức trưng bày và triển lãm) nếu có.

spam để quảng bá, tổ chức chợ tem, đào tạo online 24/24

- Khó khăn hoạt động Hội hiện nay ( nếu có):
khó khăn là hội chưa có web-site riêng và máy tính nối mạng

- Kiến nghị với Hội Tem Trung ương:
có nhiều kiến nhgị, nhưng về mặt Hải Phòng mà nói xin kiến nghị TW mỗi năm 2 lần chuyển chợ tem ở đâu đó xuống HP sinh hoạt

Báo cáo này sẽ post tại đây, như 1 đánh giá chung của tôi, không gửi đi đâu cả!

Xin cảm ơn !

gk

p/s: hy vọng 31 tỉnh còn lại chịu khó đọc web của TW và làm báo cáo trung thực, đừng mắc bệnh thành tích!

đơn giản mà khó làm !!!!