Page 1 of 1

tân Tổng thống Pháp có còn chơi tem !?!!

Posted: Tue 06 Nov, 2007 2:18 am
by gokien
khiếp quá, số TCT mới của ĐN có nhiều bài quá, có lẽ không nên trích dẫn hết không thì loạn mất, xin giới thiệu nốt món này thôi !

Image