GIẤY BẠC TÀI CHÍNH

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

GIẤY BẠC TÀI CHÍNH

Post by Philong » Wed 24 Jan, 2007 12:23 pm

2 Tờ 5 Đồng có số seri khác nhau (1 Tờ đóng 2 số)

Image
Image

2 Tờ 500 Đồng - có một tờ quên đóng một số seri (DX 160)

Image
Image

User avatar
Philong
Posts: 632
Joined: Wed 02 Aug, 2006 2:19 pm
Location: HÀ Nội
Contact:

Post by Philong » Tue 15 Jan, 2008 4:12 am

Xin giới thiệu 2 tờ một đồng năm 46-47 nhưng có mầu xanh khác nhau

Các bác tiền giấy xem giúp tờ phía dưới do bạc mầu hay có một loại được in mầu xanh đó

Cảm ơn


Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 15 Jan, 2008 7:39 am

PhiLong nhờ bác Ngọc Hải mài thử thì biết màu gì liền.... :lol: :P :lol:


.

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest