VNDCCH, Nam Bộ, 100 đồng 1950, P33

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH, Nam Bộ, 100 đồng 1950, P33

Post by 9PN » Mon 25 Feb, 2013 2:03 am

Lần ghé LB show thấy vài tờ 100 đồng, người bán bảo là có 1 số giả. Xem nhiều lần thấy giấy cứng và dày hơn nên cũng bàn với người ta.
Thế là mua 1 tờ "mở hàng" đặt biệt họ không để ý. Tờ #4 thiếu dấu mẫu tự bên trái và in hơi lệch 1 tí ... :P :P :P
Ngày hôm sau trở lại LB với những tờ đã có để nghiên cứu lại. Té ra tất cả đều thật... :lol:

Đầu năm các bác bói giùm vì sao người bán bảo tờ #4 là giả.

Image
Image
Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests