VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ - 50 đồng

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: Tín Phiếu Trung Bộ - 50 đồng

Post by 9PN » Thu 18 Nov, 2010 4:32 pm

Tiếp tục dòng tiền Trung Bộ. Tờ 50 đồng, giấy rất mõng.
Phát hành đầu tiên thì không có dấu của chính quyền nhưng những tờ sau thì loại này có nhiều màu và thêm dấu chứng nhận tiền thật.

Người sưu tầm thì khi tìm cái lạ thì lại cố tìm thêm. Tờ màu tím thì có kiếm nhất. Phần nhiều những tờ này bán trên mạng bên Pháp chứ ở Mỹ thì không thấy. Có thể lính viễn chinh Pháp đem về lưu niệm.


Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests