Tiền Nam Bộ có hình chìm

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Nam Bộ có hình chìm

Post by 9PN » Sun 02 Aug, 2009 3:51 am

Hình chìm tiền Nam Bộ tự nhiên có trước khi in.. :mrgreen: =D> :mrgreen: =D> :mrgreen: =D>

1 Đồng

Image
Image

5 Đồng

Image
Image

10 Đồng

Image
Image

20 Đồng - 2 màu khác nhau:

Image
Image
Image

Image
Image
Image


Còn thêm loại nào nữa thì các bác góp gạo ah.... :lol: :P :lol:Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest