Page 1 of 1

VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Posted: Mon 02 Feb, 2015 2:00 am
by 9PN
Tìm bài cũ không ra thì đăng lại thôi... :lol: :lol: :lol:
Giới thiệu các bạn tiền giấy VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d

"Bấm vào hình để xem rõ ràng hơn"

Pick 9a - Không có hình chìm
2015-02-01_174130.jpg
Pick 9b - Hình chìm in ngang
2015-02-01_174226.jpg
Pick 9c - Hình chìm in dọc
2015-02-01_174316.jpg
Pick 9d - Hình chìm in Oval
2015-02-01_174414.jpg
Pick 15 - Mặt sau in mặt trời mọc
2015-02-01_173943.jpg

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Posted: Tue 03 Feb, 2015 6:39 pm
by viet-numis
Đây là Pick mấy bác 9PN ? Số sêri bên phải 2 ký tự.
Bác nào có tờ đẹp hơn thế vào để em rút lui đi tham dự chương trình "lá rách đùm lá tả tơi".
1dongr.png
1dongr.png (133.07 KiB) Viewed 4028 times
1dongv.png
1dongv.png (127.35 KiB) Viewed 4028 times
1dongwtm.png
1dongwtm.png (145.81 KiB) Viewed 4028 times

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Posted: Tue 03 Feb, 2015 11:13 pm
by 9PN
Tại sao Chín chưa có tờ hình chìm ngôi sao?
Tối nay về nhà phải xem lại mới được... :mrgreen:

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Posted: Fri 23 Oct, 2015 3:37 pm
by Ngọc Xuân Thắng
1445615044226.jpg
1445615044226.jpg (30.1 KiB) Viewed 3451 times
1445615042297.jpg
1445615042297.jpg (30.41 KiB) Viewed 3451 times
1445615040690.jpg
1445615040690.jpg (29.27 KiB) Viewed 3451 times
1445615036331.jpg
1445615033647.jpg
1445615030642.jpg

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Posted: Fri 23 Oct, 2015 3:41 pm
by Ngọc Xuân Thắng
1445615015632.jpg
1445615015632.jpg (55.4 KiB) Viewed 3450 times
1445615018192.jpg
1445615018192.jpg (31.74 KiB) Viewed 3450 times
1445615013363.jpg
1445615013363.jpg (55.05 KiB) Viewed 3450 times
1445615019882.jpg
1445615019882.jpg (29.11 KiB) Viewed 3450 times
1445615024799.jpg
1445615024799.jpg (51.22 KiB) Viewed 3450 times
1445615022638.jpg
1445615022638.jpg (29.11 KiB) Viewed 3450 times
1445615027448.jpg
1445615027448.jpg (54.23 KiB) Viewed 3450 times
Cho e gop vui ak