VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Post by 9PN » Mon 02 Feb, 2015 2:00 am

Tìm bài cũ không ra thì đăng lại thôi... :lol: :lol: :lol:
Giới thiệu các bạn tiền giấy VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d

"Bấm vào hình để xem rõ ràng hơn"

Pick 9a - Không có hình chìm
2015-02-01_174130.jpg
Pick 9b - Hình chìm in ngang
2015-02-01_174226.jpg
Pick 9c - Hình chìm in dọc
2015-02-01_174316.jpg
Pick 9d - Hình chìm in Oval
2015-02-01_174414.jpg
Pick 15 - Mặt sau in mặt trời mọc
2015-02-01_173943.jpg

viet-numis
Site Admin
Posts: 1345
Joined: Mon 17 Apr, 2006 2:44 pm

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Post by viet-numis » Tue 03 Feb, 2015 6:39 pm

Đây là Pick mấy bác 9PN ? Số sêri bên phải 2 ký tự.
Bác nào có tờ đẹp hơn thế vào để em rút lui đi tham dự chương trình "lá rách đùm lá tả tơi".
1dongr.png
1dongr.png (133.07 KiB) Viewed 4258 times
1dongv.png
1dongv.png (127.35 KiB) Viewed 4258 times
1dongwtm.png
1dongwtm.png (145.81 KiB) Viewed 4258 times

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Post by 9PN » Tue 03 Feb, 2015 11:13 pm

Tại sao Chín chưa có tờ hình chìm ngôi sao?
Tối nay về nhà phải xem lại mới được... :mrgreen:

Ngọc Xuân Thắng
Posts: 25
Joined: Fri 23 Oct, 2015 9:57 am
Location: thanh hóa

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Post by Ngọc Xuân Thắng » Fri 23 Oct, 2015 3:37 pm

1445615044226.jpg
1445615044226.jpg (30.1 KiB) Viewed 3681 times
1445615042297.jpg
1445615042297.jpg (30.41 KiB) Viewed 3681 times
1445615040690.jpg
1445615040690.jpg (29.27 KiB) Viewed 3681 times
1445615036331.jpg
1445615033647.jpg
1445615030642.jpg

Ngọc Xuân Thắng
Posts: 25
Joined: Fri 23 Oct, 2015 9:57 am
Location: thanh hóa

Re: VNDCCH: 1 đồng, 1947-48, Pick 9a, 9b, 9c, 9d và 15

Post by Ngọc Xuân Thắng » Fri 23 Oct, 2015 3:41 pm

1445615015632.jpg
1445615015632.jpg (55.4 KiB) Viewed 3680 times
1445615018192.jpg
1445615018192.jpg (31.74 KiB) Viewed 3680 times
1445615013363.jpg
1445615013363.jpg (55.05 KiB) Viewed 3680 times
1445615019882.jpg
1445615019882.jpg (29.11 KiB) Viewed 3680 times
1445615024799.jpg
1445615024799.jpg (51.22 KiB) Viewed 3680 times
1445615022638.jpg
1445615022638.jpg (29.11 KiB) Viewed 3680 times
1445615027448.jpg
1445615027448.jpg (54.23 KiB) Viewed 3680 times
Cho e gop vui ak

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest