Page 1 of 1

P39, 50 đồng 1951, in hỏng

Posted: Sat 15 Mar, 2008 12:14 am
by viet-numis
Tờ tiền này lớp mực nâu vàng được in trước. Lớp mực nâu tím được in sau, nhưng in không khớp với lớp trước. Thành ra nhiều chi tiết đáng nhẽ có 2 lại thành 4. Hình như loại giấy bạc này ít bị in lỗi, có lẽ trình độ in đã tiến bộ hoặc điều kiện thuận lợi hơn ? Bác nào có tờ này in lỗi , xin mời góp gạo cho rôm rả.

[fullalbumimg]588[/fullalbumimg]