20 đồng, 1947-48, Pick 24a, 24b và tờ tiền GIẢ

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 25 Feb, 2008 11:33 am

Chữ số người ta in lên sau chứ ? Hai mầu mực mà lại còn phải thay đổi con số serial cho nó hợp lẻ thì lý nào khắc chết số và chữ lên cùng 1 bản khắc ? Nếu không cho là khắc gổ thì khắc bản kẽm cũng nên chăng ? Một thiển ý xin mạo muội được đề đạt cùng chư huynh.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest