Tiền đổi mầu do ánh sáng ...

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Tiền đổi mầu do ánh sáng ...

Post by Khải-SG » Wed 05 Dec, 2007 3:37 pm

Tình cờ ghé vào mấy chổ bán hàng lưu niệm trong khuôn viên Bảo Tàng Lịch sữ Tp HCM, tôi trông thấy 1 xấp tiền nầy. Duy nhất tờ trên cùng bị bắt nắng lâu ngày xuyên qua tủ kính đã đổi màu nâu thành xanh như thế nầy đây :

Image
Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 19 Apr, 2008 5:32 am

Tờ này trốn ánh sáng lâu ngày nên đổi thành màu đen:

Image
Image

Không chừng đồng này được "Ấn Bản giờ thứ 25" đấy các bác... :P :P :P .


.

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest