VNDCCH: 50 đồng, 1948-49, Pick 27A & 27B

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 25 Nov, 2011 2:54 am

Anh Chín đặt vấn đề đúng rồi. Sưu tầm là vậy. Tìm kiếm, nhận xét, so sánh và đương nhiên loại nào ít , hiếm hơn thì giá cả cao hơn, giá cả catalô chỉ tương đối vì người tham gia cố vấn cho catalô cũng là những người "mình" hết mà chưa chắc rành hơn người sưu tầm khác. Có loại catalô chưa ghi nhận vì có biết đâu mà ghi. Khi sưu tầm thấy có thì phải nhặt, rồi tìm hiểu chứ không phải (chưa chắc) là giả... Anh Chín lúc rày siêu tiền Việt Nam rồi đó nghe ! Cali đã lạnh chưa? Buổi trưa còn ra ngoài lang thang cafe cafao không? Bữa trước đã duyệt 3/10 còn lại 7/10 anh Chín duyệt tiếp chưa ?=D>
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sat 26 Nov, 2011 12:57 am

Khải-SG wrote:Cali đã lạnh chưa? Buổi trưa còn ra ngoài lang thang cafe cafao không? Bữa trước đã duyệt 3/10 còn lại 7/10 anh Chín duyệt tiếp chưa ?=D>
Calif. đã lạnh rồi. Quán cafe kế bên cơm gà Hải Nam thì vẫn còn đó nhưng có lẽ đợi bác qua. Nếu cặp mắt có mỏi thì cũng có người đồng hành .... :P :P :P

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest