500 đồng "Sông Lô Chiến Thắng", 1949 - P31x

Tiền phát hành bởi chính phủ ông Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 23 Oct, 2007 6:50 am

cổ tiền gia wrote: Trong thời gian chờ đợi Bác Ngọc hải mở Kho Long Bình của Bác post lên diễn đàn cho anh em được mở rộng tầm mắt chiêm ngưỡng :lol: :lol: :lol:

Chúc các Bác tiền giấy khoẻ để post cho xu xèng chúng em được có dịp.........hoa mắt! :lol: :lol: :lol:
Khà...khà....khà.....
Bác Ngọc Hải nghĩ trưa....chơm được chìa khóa Kho Long Bình của Bác rồi.


Image


Xoi đèn hột Vịt thêm 1 ít nữa cho rõ "Số Trước...chử sau"

ImageImage

Post Reply

Return to “Tiền "Cụ Hồ"”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests