Page 1 of 1

Diễn đàn tem của Hội Tem Malaysia

Posted: Sun 28 Dec, 2008 8:47 am
by Khải-SG
Cũng mới đăng ký vô trang nầy :

http://www.psmonline.org/forum/index.php

Logo của Hội tem Malaysia:

Image

Philatelic Society of Malaysia
Philately King of Hobbies, hobby of Kings


Đọc thêm sinh hoạt của người ta mới thấy chuyện sưu tầm thật bao la và con người ở đó dễ mến làm sao.

Re: Diễn đàn tem của Hội Tem Malaysia

Posted: Mon 29 Dec, 2008 4:03 pm
by gokien
Khải-SG wrote:Cũng mới đăng ký vô trang nầy :

http://www.psmonline.org/forum/index.php

Logo của Hội tem Malaysia:

Image

Philatelic Society of Malaysia
Philately King of Hobbies, hobby of Kings


Đọc thêm sinh hoạt của người ta mới thấy chuyện sưu tầm thật bao la và con người ở đó dễ mến làm sao.
mỗi nơi 1 vẻ thiệt tuyệt !
ý thức TL của người điều hành trong đó khá tốt
diễn đàn đó còn sơ khai hy vọng sau nầy sớm có thêm hoa đua nở và phát triển thái bình vì nghệ sưu tập tem chân chính :D

Posted: Tue 30 Dec, 2008 8:43 am
by Khải-SG
Họ bị hack 1 lần sập diễn đàn nên mới gầy dựng lại chứ MALAYSIA đâu có gà rù thế !

Posted: Tue 30 Dec, 2008 10:01 am
by gokien
Khải-SG wrote:Họ bị hack 1 lần sập diễn đàn nên mới gầy dựng lại chứ MALAYSIA đâu có gà rù thế !
như vậy là các quy luật xã hội đúng cho mọi cộng đồng, vấn đề chỉ là ở thời gian, nhưng thôi không sao ... sau cơn bão người ta sẽ nỗ lực và cải tiến hơn trong việc xây dựng lại, và thường không khí trong lành hơn mỗi khi bão qua. Hy vọng các đàn tem trên toàn cầu có ý thức backup dữ liệu tốt phòng thảm hoạ bất ngờ !