Page 1 of 1

bài phát biểu dài dòng và lòng vòng của đồng c

Posted: Mon 25 Aug, 2008 9:14 am
by gokien
gk.25.04.2008

Có 1 diễn đàn tem mất đi là 1 tổn thất cho làng tem Việt Nam, thêm 1 diễn đàn tem là 1 động lực cho làng tem Việt Nam.


Ngày hôm nay temvn đã trở lại, vào đúng ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp, quả là điều thú vị.

Sự sôi nổi của diễn đàn tem vietstamp là sự sôi nổi của làng tem Việt Nam nói chung được thể hiện riêng trong diễn đàn tem VS, khi mà phong trào tem VN phát triển thì nó sẽ sôi nổi ở các diễn đàn, chỉ cần các diễn đàn không có "sự cố". Ai cũng mong muốn ngôi nhà của mình khang trang sáng sủa, nhưng chúng ta hướng tới 1 sự phát triển của phong trào tem trên cả nước, tinh thần đó nếu là tinh thần của cả 3 diễn đàn sẽ là 1 chất xúc tác tuyệt vời cho nền tem nước nhà.

Đất nước ta có 1 câu nói hay:


"1 cây làm chẳng nên non
3 cây chụm lại nên hòn núi cao"đó là cách phát biểu của cổ nhân, mà bản chất của nó là sức mạnh đoàn kết,
giống câu chuyện "bó đũa" vậy, ở thời hiện đại cụ Hồ nói:


"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, Đại thành công"


Image

Mong rằng các diễn đàn thuấn nhuần tư tưởng ấy, vì sự phát triển của phong trào chứ không chỉvì sự phát triển của diễn đàn. Diễn đàn là nơi thể hiện sự tin tưởng và tình cảm của bạn tem Việt Nam và thế giới dành cho nó.


TĐT
[/i]