Page 1 of 1

Hội tem họp mặt

Posted: Thu 24 Jan, 2008 11:53 am
by gokien
Hội tem Hải Phòng họp mặt đầu năm

Vì rất nhiều lý do nhất là thời điểm cuối năm này, người vào diễn đàn còn ít huống hồ người đi tem

Image

Image

Image

Image

Image

saola

Image

orchid

Image

hoạ sĩ Quốc Thái

tấm ảnh kia ... nói gì...bảng gì thế

Image

thế là hết

Image

nơi đây đã thuộc về viễn thông, hội tem thuộc về bưu chính...vĩnh biệt 1 C

Image

Trao thẻ

Image

Hàng năm cứ mỗi độ xuân về Hội tem lại họp, tổng kết những việc đã làm được trong năm qua
Cuối năm