Phong bì Hướng Đạo

Post Reply
gdanh
Posts: 173
Joined: Tue 26 Dec, 2006 9:38 pm
Location: Florida, USA

Phong bì Hướng Đạo

Post by gdanh » Thu 19 Jul, 2007 11:18 pm

Xin chia vui cùng các bạn.

Phong bì ngày Đầu tiên phát hành tem Hướng Đạo cũa nước Liberia.

Image
Shot at 2007-07-19

phòng bì kỹ niệm trại HDVN tại Hoa Kỳ.

Image
Shot at 2007-07-19
gdanh

Post Reply

Return to “Bì thư”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest