Bì thư báo tin!

kimma
Posts: 4
Joined: Sat 11 Jun, 2011 4:22 pm

Post by kimma » Sat 11 Jun, 2011 6:31 pm

Những bì thực, tem thực nhưng dấu giả, phải gọi đúng tên là bì giả, chứ không nên cố tình lập lờ đánh lận con đen.

Quốc tang Cụ Hồ là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ quốc kỳ treo dải băng đen, đài truyền thanh phát Hồn tử sĩ, mà hầu hết người dân đều để tang Cụ, đeo băng đen... Bưu điện phát hành bì thư có dải đen là vì vậy, bán ở bưu điện từ ngày 4 hoặc 5 tháng 9-1969, tôi không nhớ rõ, để mọi người có thể sử dụng trong trong thời gian Quốc tang. Cuốn cat của ông Trần Nguyên có đưa hình bì thư này, nếu tôi nhớ không nhầm.

Có thể bì thư có dải băng đen cũng đã được lễ tân sử dụng để mời đoàn ngoại giao dự lễ tang (chứ không ai dùng để "báo tin", chả lẽ giục người ta chia buồn?). Trường hợp này, người ta trao tận nơi, chứ không gửi bưu điện.

Các nhân viên bưu điện biết có bì thư này sớm nên mua được nhiều. Mãi sau này tôi mới được một người bạn làm ở bưu điện tặng cho một cái, vì mua được đâu có dễ. Bì thực gửi hiếm là vì vậy. Giấy in bì thư này giống loại giấy được sử dụng làm nhiều bì thư bình thường thời đó, không có gì khác lạ.

kimma
Posts: 4
Joined: Sat 11 Jun, 2011 4:22 pm

Post by kimma » Sat 11 Jun, 2011 6:33 pm

Những bì thực, tem thực nhưng dấu giả, phải gọi đúng tên là bì giả, chứ không nên cố tình lập lờ đánh lận con đen.

Quốc tang Cụ Hồ là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ quốc kỳ treo dải băng đen, đài truyền thanh phát Hồn tử sĩ, mà hầu hết người dân đều để tang Cụ, đeo băng đen... Bưu điện phát hành bì thư có dải đen là vì vậy, bán ở bưu điện từ ngày 4 hoặc 5 tháng 9-1969, tôi không nhớ rõ, để mọi người có thể sử dụng trong trong thời gian Quốc tang. Cuốn cat của ông Trần Nguyên có đưa hình bì thư này, nếu tôi nhớ không nhầm.

Có thể bì thư có dải băng đen cũng đã được lễ tân sử dụng để mời đoàn ngoại giao dự lễ tang (chứ không ai dùng để "báo tin", chả lẽ giục người ta chia buồn?). Trường hợp này, người ta trao tận nơi, chứ không gửi bưu điện.

Các nhân viên bưu điện biết có bì thư này sớm nên mua được nhiều. Mãi sau này tôi mới được một người bạn làm ở bưu điện tặng cho một cái, vì mua được đâu có dễ. Bì thực gửi hiếm là vì vậy. Giấy in bì này giống loại giấy được sử dụng làm nhiều bì thư bình thường thời đó, đâu có gì khác lạ.

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sat 11 Jun, 2011 9:04 pm

kimma wrote:Những bì thực, tem thực nhưng dấu giả, phải gọi đúng tên là bì giả, chứ không nên cố tình lập lờ đánh lận con đen.

c

Bưu điện phát hành bì thư có dải đen là vì vậy, bán ở bưu điện từ ng đen.gày 4 hoặc 5 tháng 9-1969, tôi không nhớ rõ, để mọi người có thể sử dụng trong trong thời gian Quốc tang. Cuốn cat của ông Trần Nguyên có đưa hình bì thư này, nếu tôi nhớ không nhầm.

Có thể bì thư có dải băng đen cũng đã được lễ tân sử dụng để mời đoàn ngoại giao dự lễ tang (chứ không ai dùng để "báo tin", chả lẽ giục người ta chia buồn?). Trường hợp này, người ta trao tận nơi, chứ không gửi bưu điện.

Các nhân viên bưu điện biết có bì thư này sớm nên mua được nhiều. Mãi sau này tôi mới được một người bạn làm ở bưu điện tặng cho một cái, vì mua được đâu có dễ. Bì thực gửi hiếm là vì vậy. Giấy in bì này giống loại giấy được sử dụng làm nhiều bì thư bình thường thời đó, đâu có gì khác lạ.
tem tien duc lo

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sat 11 Jun, 2011 9:53 pm

CÁM ƠN BÁC kIMMA đã cho thông tin

kimma"

Những bì thực, tem thực nhưng dấu giả, phải gọi đúng tên là bì giả, chứ không nên cố tình lập lờ đánh lận con đen.
.................................................
TTDL viết:

Như vậy là những phong bì có DẤU KỶ NIỆM LÀ GIẢ

Xin mời bác KHẢI SG cho ý kiến , vì bác đã cho VĂN BẢN là có Dấu kỷ

niệm được Bưu điện ĐÓNG DẤU


.......................................................

Kimma viết:

Bưu điện phát hành bì thư có dải đen là vì vậy, bán ở bưu điện từ ng đen.gày 4 hoặc 5 tháng 9-1969, tôi không nhớ rõ, để mọi người có thể sử dụng trong trong thời gian Quốc tang. Cuốn cat của ông Trần Nguyên có đưa hình bì thư này, nếu tôi nhớ không nhầm.
..................................................................

TTDL viết:

Phong Bì Đã được XÁC NHẬN CÓ BÁN ở Bưu điện

Phong bì bán ra từ ngày 4 Hoặc 5 /09/ 1969 , thì coi như Dấu tròn đề

ngày 3 /09 /1969 là KHÔNG HỢP LỆ , Bởi vậy nó tiếp tục THEO BƯỚC 2

ANH CHI EM DẤU CHỮ NHẬT .... DÒNG HỌ GIẢ DỐI


.....................................................

Kimma viết:

Có thể bì thư có dải băng đen cũng đã được lễ tân sử dụng để mời đoàn ngoại giao dự lễ tang (chứ không ai dùng để "báo tin", chả lẽ giục người ta chia buồn?). Trường hợp này, người ta trao tận nơi, chứ không gửi bưu điện.
.......................................................

TTDL viết:

Bì thư cáo dải băng đen là thuộc loại bì thư nói lên ai đó đã ra đi , không

còn ở trên dương thế , bì thư này người PHÁP chuyên sử dụng gửi cho

người còn sống nhận tin buồn , 1 ví dụ điển hình rất gần là thời Pháp còn ở

vn , chiến tranh , những binh sĩ Pháp bị chết, người nhà của họ nhận được

những bì thư VIỀN ĐEN , đó là thư BÁO TIN BUỒN, dôi dòng ngắn gọn về tiểu sử của loại bì thư này

Còn như trường hợp trên , bì thư trên được để cho đoàn ngoại giao đến

viếng thăm viết lên chia buồn , bì thư này sẽ KHÔNG CÓ TEM VÀ DẤU, chỉ

có CHỮ VIẾT... Thì coi như nó thuộc về thư NGOẠI GIAO

Nếu ai có gữi được bì thư này thì coi như cũng không có giá trị


...................................................

Kimma viết:

Các nhân viên bưu điện biết có bì thư này sớm nên mua được nhiều. Mãi sau này tôi mới được một người bạn làm ở bưu điện tặng cho một cái, vì mua được đâu có dễ. Bì thực gửi hiếm là vì vậy. Giấy in bì này giống loại giấy được sử dụng làm nhiều bì thư bình thường thời đó, đâu có gì khác lạ.

....................................

TTDL viết:

Vậy là phong bì loại này ĐƯỢC PHÁT HÀNH và CHẤT LƯỢNG GIẤY BÌNH THƯỜNG ... Là THẬT THÀ

CÒN ...in trên giấy mõng, loại giấy in báo- ....Là GIẢ DỐI

Cuối cùng là kết luận như sau : nếu ai có phong này , nếu có DẤU KỶ NIỆM

LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO.......

Mọi người chỉ nên mua khi phong bì này ở DẠNG NGUYÊN BẢN... hoặc gửi

thư có tem và Dấu bưu điện ĐI và ĐẾN như các phong bì bình thường vẫn gặp

Bì thư này đã có VĂN BẢN XÁC NHẬN RỒI ới bác NT ơi ... ĐÓ là :
Kimma viết:

Cuốn cat của ông Trần Nguyên có đưa hình bì thư này, nếu tôi nhớ không nhầm.

TTDL viết:

Bác Kimma có còn chiếc bì thư nào DƯ không, nếu bác biết ai vẫn còn gữi bì thư này , TTDL cần 1 chiêc phong bì này cho vào BỘ SƯU TẦM PHONG BÌ ĐEN này
Last edited by tem tien duc lo on Sun 12 Jun, 2011 12:52 am, edited 2 times in total.
tem tien duc lo

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 11 Jun, 2011 11:15 pm

Cám ơn...Cám ơn... Lời các bác K-sg- bác Kimma- và lời bàn của bác TTDL, Tôi thấy có nhiều điểm khác nhau lắm... Tôi ngưới ngoại đạo , có bàn thêm chỉ làm nát chuyện , không đủ cơ sở lý luận với các sư Phụ... Xin lắng nghe các sư phụ bàn tiếp...

Tôi chỉ xin bác Kimma cho xin cái hình scan cuốn catalg của ông Trần Nguyên, luôn thể cả trang có in về cái phong bì trên để làm tài liệu là thoả mãn rồi.....!!!
Chứ mọi thứ mà theo lời khuyên của bác K-sg như bác viết ở dưới , thì coi bộ tiền học phí trả hơi nặng và vô ích quá.. Vì mình chưa đủ Tâm và Tầm để xả hàng dỏm, lỡ mua rồi đem đi bán lại, nếu gập phải customers khó tính, nó la lên là hàng dỏm, đòi tiền lại. không thì nó bội bác trên" feed back" thì vỡ mặt to... Cho nên tôi chủ trương cần biết hay thấy tài liệu chứng minh cho chắc ăn trước....:D Mấy bác thấy như vậy có phải là hợp lý hay là thứ nhát gan...??:D

"Nếu cứ đòi văn bản nầy văn bản kia thì cứ mà ngồi đó tìm mua văn bản trước xong hẳn chơi tem. Đồ của em cũng đã thông qua đại ban giám khảo Vietstampex 2010 rồi nên chí ít cũng chả lo gì "gió máy"... Chơi mà thiếu chút máu phiêu lưu và óc mạo hiểm cứ như đi chợ tem mà mặc áo giáp vậy thôi. Lúc nào cũng nghi ngờ thì đừng chơi loại đấy nữa. Cứ theo catalo mà mua tem về mà ráp. Hể thấy món nào ngoại đạo thì lánh xa là tốt nhé. Để mấy em vô đạo tha hồ chơi, tự do chơi, sướng thật. Hết ý ! "

"Fantasy hết cả mấy bác ơi ! Do người sưu tập đương thời tự làm và đi xin dấu nhật ấn, dán tem đủ loại miễn là có BH. Bởi vậy em mới bày bán hy vọng mấy anh Mẽo thích thì mua"

"Đây là cái" cúng cùi" phóng thích cho nó ra khỏi album trong buổi xế chiều. Trước đây cũng bán 2-3 cái rồi mà dán tem khác. Lai rai cũng ẵm $50/cái thôi.".


:twisted: :roll:

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sun 12 Jun, 2011 5:06 am

Dạ ... Bé xin xác nhận với bác NT rằng :

Bé chỉ nhận là SƯ của chùa THÍCH ĐỦ THỨ ....Vì ăn CHAY... ĐẬU ..PHU


Do vậy mọi người nhớ hộ DANH TÍNH của TTDL của Chùa thích đủ thứ là :

SƯ ĐẬU PHỤ
Và xin nói tiếp là : ĐÚNG như bác NT nói , Lời bàn của TTDL có nhiều QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU

VÌ TTDL chỉ bàn về những yếy tố do 2 BÁC HỌ K nêu lên

Bác K 1 xác nhận có DẤU KỶ NIỆM và những phong bì in mỏng là ĐỒ GIẢ ... Bé theo tài liệu của bác K 1 thì KẾT LUẬN rằng :

Không nên mua những phong bì mỏng và DẤU trên phông bì Không

Đầy đủ Thì không nên mua , áp dụng cho cả trường hơp phong bì có DẤU

NỬA VỜI


Bác K 2 cho tin Lật NGƯỢC THẾ CỜ .... do vậy TTDL Lại phải

bàn theo góc độ mới

Bây giờ chỉ còn chờ Bác K 2 cho DẪN CHỨNG thì phong bì sẽ được xác nhận

Và TTDL có 1 thắc mắc:

Phong bì có Dải đen có được in ra , nhưng TẠI SAO in ra số lượng nhỏ

quá vậy , và còn bán trong nội bộ , không có bán ra ngoài, nếu đã chỉ dùng

cho Lễ tân để mời đoàn ngoại giao dự Tang lễ thì đâu cần phải bán nữa

Nếu nhân viên Bưu điện mua được rồi , thì dân chơi phong bì thế nào

chẳng mua lại được để gửi thư , Họ cũng biết rằng , bì thư chỉ có DẤU KỶ

NIÊML và Tem thì làm sao mà để nói là đồ thật được , vì dòng bì thư này

chưa đủ điều kiện để thành 1 bì thư CHÍNH THỨC

Vậy thì Bì thư có thật ..Mà cho đến ngày hôm nay vẫn không 1 ai có 1 bì

thực gửi để chúng minh CÓ THẬT

Phải chăng ...Nhân viện bưu điện chỉ mua theo PHÂN PHỐI như TEM

PHIẾU ... Cho nên độ Hiếm Hoi càng cao , vì 1 số đã sử dụng và sau này

Vút bỏ đi vì nghĩ chẳng có tác dụng hay sao ?

Nhưng điều đó thật Vô Lý ??? họ đã biết TRANH THỦ MUA thì cũng biết

những ai CẦN MUA ... Vậy phong bì đó bây giờ NGUYÊN BẢN chỉ còn chờ

ảnh bức phong bì đó Xuất hiện với chứng minh trong Catalogue

TTDL ĐỒNG Ý với quan điểm của bác NT là chứng minh cho ăn chắc Là RẤT HỢP LÝ

Bác KHẢI đi ăn sáng lâu thế ... Bây giờ đã là 12 h 30 , sắp đến giờ ăn bữa

trưa rồi đó , hay bác đã ĐÁP MÁY BAY đi du lịch tiếp hay sao vậy
tem tien duc lo

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Sun 12 Jun, 2011 6:05 pm

Tôi tham gia bàn với quý vị, đưa ra những hướng suy luận giả thiết nầy kia chứ có khẳng định gì đâu mà quý vị vốn định cư xa xứ đọc tiếng Việt suy nghĩ không thông rồi bắt bẻ lộn xộn tùm lum thât chẳng đâu vào đâu. Bàn với quý vị thật chán với cảm giác nói chuyện càng lúc càng ngô nghê tâm thần rối như canh hẹ. Thôi thì cứ cho là đồ giả hết đi. Cái gì thì cái bên Việt nam nầy cũng chẳng toàn kẻ dốt để mà những thứ nầy qua mặt được nhau. Quý vị không sống bên nầy nên nói nhiều cũng chả hiểu gì. Rành thì không rành mà cứ uốn éo bắt bẻ buồn cười. Bởi vậy mấy khi những người khác như PL, TB,...tham gia trên on-line. Tôi gặp họ nói chuyện cũng trao đổi ý kiến thêm vể mấy cái nầy rồi đem hiểu biết trao đổi thêm với quý vị chứ có bênh vực món giả thành món thật đâu mà quý vị cứ như là phán quan. Hèn gì riết chả còn mấy ai nhiệt tình với quý vị nữa ! Xin đọc lại từ đầu rồi nghĩ xem tôi nói đúng không ! :twisted:
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sun 12 Jun, 2011 8:35 pm

Thôi Bác Khải đừng buồn nữa .............. vấn đề này là Bác đang có Lý cơ

mà , cho dù bác Kimma cho thông tin , nhưng chưa có Bằng chứng để đánh

đổ thông tin của bác , những giả thiết của TTDL nêu lên trong trường hợp

của bác Kimma chỉ là DỰ ĐOÁN , chứ không khẳng định , Nếu như Bác

Kimma không đưa được bằng chứng , thì coi như Bác là người cho thông tin

CHÍNH XÁC.... dù sao đây cũng là thông tin bác tìm hiểu để nói cho mọi người

biết , Dù SAI cũng không CÓ LỖI GÌ trong vấn đề này, nhưng mà vấn đề đã

KẾT THÚC ĐÂU , Tại sao lần này Bác lại Bi Quan vậy, bao nhiêu lần Bác và

TTDL tranh Luận nhiều Vấn đề , bác đâu có vậy , Bác hãy trở lại cái thuở

ban đầu nhé ...... :lol: :lol: :lol:

Kính gửi bác Kimma , nếu như không dẫn chứng về PHONG NÀY, thì TẤT

CẢ những DẤU KỶ NIỆM LÀ CÓ THẬT , và hãy trả lại CÔNG BẰNG cho bác

Bác KHẢI
tem tien duc lo

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 12 Jun, 2011 9:03 pm

Đối thoại với bác K-sg càng ngày càng chán....vì nó cứ theo kiểu lý luận một chiều cù nhàng..?? Nói đúng ra là tư tưởng bác K-sg đã được định hướng ...theo kiểu Vua...:D

1---Bác nên nhớ là bác TTDL là người mở topic này ra, bác Kimma đưa tài liệu mới, chứ không phải tôi mà bác nói: "quý vị vốn định cư xa xứ đọc tiếng Việt suy nghĩ không thông rồi bắt bẻ lộn xộn tùm lum thât chẳng đâu vào đâu. Bàn với quý vị thật chán với cảm giác nói chuyện càng lúc càng ngô nghê tâm thần rối như canh hẹ."
Đây là một chiến thuật bác K-sg thường dùng để xoá ván bài...??? Bác nói gì thì nói rõ ràng với bác TTDL, bác TTDL sống tại VN chứ không phải nước ngoài...:D Tôi đã lưu ý với bác đôi lần, nói gì thì nói đừng lôi chuyên cá nhân ra đây, tôi vẫn đang nói chuyên với bác bằng tiếng Viet mà sao lai không hiểu nhau...?? Funny...!!!

2---Người ta hỏi bác một vấn đề thì trả lời:" Yes" hay"NO" kèm theo lời giải thích hợp lý, thì ai hỏi tới làm gì..?? "Nói phải củ cải cũng nghe " lời vàng của Bác Hồ đó...đàng này cứ trả lời lòng vòng, câu trước đá câu sau, chỉ làm cho người ta hiểu lầm thêm, vì câu nói này : "Quý vị không sống bên nầy nên nói nhiều cũng chả hiểu gì. Rành thì không rành mà cứ uốn éo bắt bẻ buồn cười."

3---Topic này chỉ có TTDL và Bác là nhân vật chính, thì đi vào topic sao lôi máy ông PL,TB vô đây làm gì? Họ là ai..??? dù Vua hay Đại gia Tem mà vào topic thì cũng chỉ nói về topic thội, chứ đâu có quyền lạc đề...Hay cương ẩu được..mà bác phải nói: "Bởi vậy mấy khi những người khác như PL, TB,...tham gia trên on-line." Tham gia on line là góp phần làm sáng tỏ vấn đề chứ không phải vào để tung hoả mù...?? tự quảng cáo hay "do favor" cho ai...!!!Đã vào on line cũng như làm dâu 1000 họ, chứ đâu có phải vào làm Công chúa hay Hoàng tử mà không được phép hỏi...??? Sợ quý ngài giận..????

4---Bác nói câu này, quả thật tôi chẳng hiểu bác muốn nói gì...??? Bác muốn ám chỉ ai..???.:Hèn gì riết chả còn mấy ai nhiệt tình với quý vị nữa !" Mà có nhiệt tình hay không có nhiệt tình thì ra kết quả gì...???

5---Còn câu này nửa chẳng biết bác K-sg ý muốn ám chỉ , định hường cái gì,,??? "Cái gì thì cái bên Việt nam nầy cũng chẳng toàn kẻ dốt để mà những thứ nầy qua mặt được nhau.
Câu này là bác nhét chữ vào mồm thiên hạ với ý đồ xấu...rõ ràng.. Ở đâu cũng vậy khi nêu một vấn đề gì, thì phải có chứng cớ. tài liệu chứng minh mới là minh bạch ..Không ai trả lời cái kiểu:
--Tôi cảm thấy...Hay đề tài này lái qua đề tài khác...???
--Không tin thì thôi ,hàng mua ở ngoại quốc làm sao dỏm...hay vì ban GK đã OK rồi lo gì......??
Ban GK chắc chắn là có tài liệu rõ ràng để chừng minh khi ai hòi tới chứ. Chứ ban GK đâu có thề nói: Nó thật đó..!!! , Nó hợp pháp đó...!!!, Tôi quyết định là nó thật, rồi không đưa ra luân chứng/văn bản/ tài liệu rõ ràng thí ai tin...Hay là theo bác kẻ làm lớn không bao giờ sai...??? Bác đã nổi tiếng rồi thì ai dám cãi. bắt bẻ,... Người ta chỉ không thông một vấn đề nào đó thì đem ra hòi, nếu biềt thỉ nói dùm Yes hay No kèm chứng minh , thì ai còn hỏi tới làm gì nửa , Chỉ kẻ bắt bẻ sự thật mới cần xét lại vấn đề tâm lý...:D

Nói vậy chắc bác K-sg tin rằng tôi vẫn còn hiểu rõ tiếng Việt và đã nhìn thấy được cái ẩn ý bác muốn truyền đạt, hay ám chỉ cái gì.... Nếu có nói nữa xin trả lời trực tiếp bằng luận chứng với bác TTDL hay Kimma... I am out now.... Sorry for your inconveniences..:D :twisted: .... Chán...Wasted my time...!!! :twisted: :oops:

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Mon 13 Jun, 2011 3:57 am

Dạ thưa bác NT , Bé đành khai thật với bác vậy , Gần 30 năm nay không

sủ dụng tiếng VIỆT nhiều , nhưng cũng không đến nỗi KHÔNG HIỂU

BÓNG GIÓ...

:D :D :D

TTDL xin nói đôi điều với tất cả thành viên trong diễn đàn đôi điều sau đây:

Ở trên diễn đàn , 1 khi nghi ngờ vấn đề gì , tất cả mọi người đều có quyền hỏi

và LẬP LUẬN VẤN ĐỀ .... Không THIÊN VỊ quen biết , để vấn đề đặt ra để

mọi người cùng biết , đó chính là TẠI SAO XUẤT HIỆN DIỄN ĐÀN

Khi các thành viên ĐÃ THAM GIA vào 1 TOPIC để giải đáp những thắc

mắc cần phải chuẩn bị tư tưởng khi bị thành viên khác PHẢN HỒI những

câu hỏi , không nên vì những câu hỏi lại thì cho là Không Biết gì và

KHÔNG HÀI LÒNG

Trở lại vấn đề của TOPIC này :

Topic này là do TTDL nêu lên những câu hỏi và là người chủ trì của TOPIC ,

Những thông tin do 2 bác K cho là 1 điều RẤT PHONG PHÚ ... nhưng

không thể vì Thông tin bên này hay bên kia mà TTDL thiên vị hay ĐÈ BẸT

Tất cả đều được hỏi lại những câu hỏi ĐẶT NGƯỢC LẠI VẤN ĐỀ .... cần

để chứng minh

Và xin hỏi bác Kimma , bác nói rằng là bác được Tặng 1 phong bì loại này ,

hiện nay bác vẫn còn gữi hay đã BÁN ĐI hoặc TẶNG AI rôi , nếu bác còn gữi

lại , chỉ xin bác nói 1 chi tiết nhỏ sau đây :

SIZE phong bì khổ bao nhiêu ?

ĐẰNG SAU phong bì TRẮNG TRƠN hay có DẤU HIỆU khác nữa

Nếu như bác không Muốn TRẢ LỜI ... TOPIC này sẽ được CHỨNG MINH

những điều PHẢI và TRÁI ...sau 1 thời Gian gần đây , TTDL sẽ TÌM BẰNG

ĐƯỢC LOẠI PHONG BÌ NÀY , LÚC ĐÓ mọi chuyện sẽ VỠ RA ...CHUYỆN

LÔNG GÀ ... LÔNG VỊT SẼ BAY LÊN

tem tien duc lo

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Tue 14 Jun, 2011 3:27 am

Đây trong nước người sưu tập hiểu biết lại email đòi mua cái bì cho bằng được vì thấy tui bán ebay họ tiếc "chảy máu chất xám" hết trơn hết trọi.

Nội dung emails :

"Chú Khải kính mến!
Dạo này chú khỏe không ạ? Chú đi làm chổ mới chưa chú?
Chú cho con hỏi cái bì thư kỷ niệm ngày mất BH 1969, chú để lại cho con giá rẻ rẻ chút được không chú? Con định đưa cái bì này vô bộ triển lãm.
Nhắc tới triển lãm bộ của chú đã hoàn thành chưa chú?
Cám ơn chú"


"Không đưa vào TL được đâu ! Sẽ có nhiều người nhiều ý kiến rồi cho là giả thì tội nghiệp chú lắm ! Đây là cái cuối cùng mà chú để lại sau bao nhiếu cái mua chổ đáng tin cậy rồi bán ra nay chỉ còn 1. Nó là bì thư sưu tập philately cover xin dấu vậy thôi. Giả con khỉ gì mấy cái dấu hồi xưa mấy ông miền bắc đi ra bưu điện bờ hồ xin dễ ợt. Không bán trong nước đâu cháu. Bán ebay ai mua thì mua. Không bán được $50 thì chú để lại làm kỷ niệm cũng chả chết ai !

Bo TL da dua ra Bac. Nay may ong ngoai do mo xe bat bo tem LK 5 va 4 ra. Roi sua vai cho gi do. Chu phan ung khong dong tinh. Bao tra lai bo TL khong can di quoc te. Ho im lang chua thay noi gi them. Sau nay dut khoat khong tham gia TL quoc te nua. Có lẻ ngoai do do co tinh ep mien nam minh sao cho bo cua minh se doat giai thap.... !

Hien van that nghiep. Tuy nhien buon ban ebay tu thang 4-5 cho toi nay doanh thu tren $10,000 , loi cung $3,000 -4,000. Tam thoi khoi can di lam cung chua doi kho gi. Mot ngay ban tem ban tien kiem tren $10 la ok roi. Same same di lam
.
OK, Bye. "

"Dạ chào chú Khải!
Bộ Titốp con vẫn lấy đấy chứ, tại lúc trước con đợi chú cung cấp vài món bì nữa thì chuyển tiền luôn thể, đã hứa thì phải lấy chứ chú.
Thôi thì bộ titốp chú cho con lấy chung với cái bì này đi chú. Còn việc ai nói đồ giả thì con sẽ giải thích. Thật ra chú bán cái bì này ra nước ngoài thì sẽ bị chảy máu những bì thư quý như vậy, con thấy cũng xót xa.
Thôi thì vì tình cảm trước giờ con cũng đã mua đồ của chú và sau này cũng vậy, chú để lại cho con giá rẻ rẻ chút con đưa vô bộ triển lãm nhe chú. Chú tính tiền để con chuyển khoản cho chú.
Cám ơn chú."

"Con qua bên Thich-du-thu mà xem.Mình thiện chí bàn luận góp ý nhẹ nhàng mà ....... chưởi xéo tè le ra đấy"

"Chú Khải! Có lẻ chú với chú ấy không thuận thảo lắm, bởi vì trước kia diễn đàn ....có chú thì không có chú ấy, nay chú không tham gia nữa, chú ấy đã viết bài rất nhiều, thật ra những kiến thức các chú viết trên đó vô cùng qúy giá, tuổi trẻ như con làm gì mà biết những kiến thức đó. Tiếc thay chú không còn tham gia nữa. Phải chi các chú phối hợp với nhau thì hay biết mấy .
Chú cũng thấy đấy chú congacon cũng đã mất rồi, chú ấy cũng để lại nhưng kinh nghiệm quý. Con thì không may mắn tiếp xúc với chú ấy. Vì vậy những gì chú hướng dẫn cũng như chia sẽ con rất quý trọng."

"Chú Khải kính mến!
Thật ra kiến thức về tem của các chú là vô bờ bến, tụi con học hoài mà chả học hết được. Con nghỉ các chú cũng nên mở lòng ra chia sẽ những kiến thức quý báu mà các chú tích lũy được, bởi vì thông qua đó có thể truyền lại cho hậu bối sau này. Bởi vì tụi con hể nhắc tới LK5 & 4 thì nhớ ngay tới chú Khải.
Nói gì thì nói cũng không phải là gặp ai cũng cho họ biết về những kiến thức quý báo đó, cũng tùy người mình mới cho phải không chú!?
Mà chú Khải ơi, cái bì thư đó chú chia lại cho con giá rẻ rẻ được không chú? Những bì thư đó có lẻ nó là đồ kỷ niệm của chú sau này đối với con.
Vài dòng chia sẽ với chú."

"Hỏi thiệt có mua giùm cho ai không đó ? Cho N.. phải không ????
Hay AT Cali ... ? "

"Chú Khải ơi! Oan cho con quá, chú không tin con là đưa cái bì này vô bộ TL à, chú cũng thấy rồi đấy, đã chơi tem BH thì phải có bộ giấy dó 49, chú cũng biết rồi, đã mua bộ này và trưng vô 1 trang tem thì nhất định phải kiếm cái bì thư thực gửi giấy dó, mà hởi ôi bì giấy dó chỉ có chú có, với lại con cũng k có khả năng mua nổi cái bì thư này, vì vậy con tạm thời đưa cái bì này thay thế (nếu chú bán).
Còn mấy người kia là ai con chưa từng gặp mặt một lần nào và cũng chưa từng nói chuyện với nhau thì lấy gì mua dùm được chú. Chỉ biết họ ở trên diễn đàn mà thôi.
Nếu họ muốn mua cái bì của chú thì cũng dễ họ cứ vào ebay mua là xong đúng k chú"

"Chú Khải!
Trước giờ mua đồ của chú con chưa trả giá chú lần nào đúng không chú . Thôi thì chú giảm cho con 100k đi, bằng 10% chi phí ebay , thay vì chú bán trên ebay cũng phải trả phí cho ebay .
Chú tính tiền cho con bộ KR Titop và cái bì thư này luôn thể, sẳn cho con số tài khoản (mà tài khoản củ phải không chú?)
Cám ơn chú."Đó người sưu tập trong nước luôn hiểu vấn đề. Chỉ tại chúng tôi cần tiền muốn bán ra nước ngoài với giá cao thôi chứ trong nước nhu cầu còn lớn và người ta hiểu hàng trong nước thế nào trong khi các bác xa xứ nhìn vào hàng cứ nghi ngợi lung tung. Giải thích với thiện chí thì cứ moi móc bắt bẻ với cái tư duy @anti.Com to tát trong não bộ. Thế là cái bì nầy đã bán trong nước với giá $50. Xong việc !
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 14 Jun, 2011 7:56 am

Bây giờ mới rõ là bác K-sg đã không hiểu rõ tiếng Việt và đã tự nói chính mình là hội viên của hội anti-yourself.com.
Sự việc chẳng có gì là ghê gớm mà bác K coi bộ bốc cơn thịnh nộ, mắng mỏ thiên hạ vô lối.
Thử tóm tắt câu chuyện cho rõ nhé: Nó chia thành 2 phần rõ rệt:
Phần A:
1----Bác TTDL đưa ra topic hỏi cái Phong bì chia buồn bác Hồ có phải thật không..???
2---nt nói: nó có vẻ bất thường ,thấy bán nhiều loại, hình như là hàng fantasy..Ai có thông tin xin xác định...
3---Bác K-sg trả lời rõ ràng:"Fantasy hết cả mấy bác ơi ! Do người sưu tập đương thời tự làm và đi xin dấu nhật ấn, dán tem đủ loại miễn là có BH. Bởi vậy em mới bày bán hy vọng mấy anh Mẽo thích thì mua. Chứ em nào dám trưng trong bộ TL quốc gia đâu mấy bác"
Tới đây thì có thể coi như đóng topic được rồi.....!!
Phần B"
Tới giai đoạn này bác K-sg đưa thêm liều thuốc khác nặng doses hơn: Cái bì thực gửi qua Hungary, có con dấu chia buồn của bác Hồ.
1--- Thành viên trên mạng đâu có ai thắc mắc là bì thư giả hay thật...?? Họ chỉ thắc mắc con dấu chia buồn đó đóng thêm vào bì thư có hợp pháp và có gì chứng minh dấú đó là loại official dấu hay là loại dấu tuyên truyền tự phát....??? vì dấu đó giống dấu của bì thư không tem...ở trên..???
2---Bác TTDL và Kimma phản đối cái cover đó với luân cứ là giả...!!!
3---Bác K-sg không đi vào con dấu chia buồn mà nổi giận với luận cứ:
---Thực gửi là cái nầy nè mấy bác.
---Hê hê em mua trên ebay món đó lâu rồi ! Hàng ra nước ngoài mua về nên tính chân thật cũng không cần phải bàn nhiều
---Loại đề cập ở trên cũng chẳng phải giả mạo mà chỉ coi như là "philatelic cover"/ bì sưu tập mà thôi.
---Tuy nhiên nếu dùng nó cho vào bộ dự triển lãm có khả năng bị "xầm xì" nên sẽ bị cho điểm thấp.
---Đồ của em cũng đã thông qua đại ban giám khảo Vietstampex 2010 rồi nên chí ít cũng chả lo gì "gió máy"
---Nếu cứ đòi văn bản nầy văn bản kia thì cứ mà ngồi đó tìm mua văn bản trước xong hẳn chơi tem..

Thành viên bàn ra tán vào, bác K-sg nổi giận cho là ai có ý kiến về mấy thứ của bác đều là người ngoài hành tinh không biết tiếng Việt và kém hiểu biết về tem...:D
4--- Bác TTDL xin tài liệu để chứng minh nó là loại Offical thì bác K-sg phàn pháo bằng một lô email khác mà khách hàng của bác năn nĩ xin mua cái phong bì đó với kết luận là Người trong nước hiều rỏ giá trị mà năn nỉ mua...??.

Từ tất cả các bài trả lời của bác K-sg ở trên, thấy chúng chỏi nhau quá... Không biết bác K-sg muốn chứng minh cái gì..cho topic của bác TTDL..??? Hay là hàng nào người nổi tiếng bán được đều là hàng Xịn...?? Vậy đâu là sự thật..?? Sự thật có nên căn cứ vào số hàng bán ra không..???
Tại sao đang từ phong bì chia buồn có tem hay không, biến thành tranh luận về cover...???
Lần này bác K-sg dùng chiêu "Cách Sơn Đả ngưu.." dùng Email khách háng để trả lời cho mấy bác còn lăn tăn vớ vẩn..!!! Bác K-sg có nhiều Fans quá....Khâm phục... =D> =D>

kimma
Posts: 4
Joined: Sat 11 Jun, 2011 4:22 pm

Post by kimma » Tue 14 Jun, 2011 12:55 pm

Theo yêu cầu của bác TTDL, tôi xin đưa ra thêm một số dữ liệu mà tôi có:

1. Trong cuốn cat của bác Nguyễn Bảo Tụng và Trần Ngọc Cương (chứ không phải của bác Trần Nguyên như tôi nhớ nhầm):

Image

Phần Phụ lục có hình sau:

Image

Hình này có vẻ giống hình bác duca đã đưa tại đây:

http://vietstamp.net/forum/showthread.php?t=42

2. Bì thư mà tôi được người bạn ở Bưu điện Bờ Hồ tặng:

Image

Kích thước: khoảng 155 x 106 mm

Tôi đoán bác TTDL đã có hết thông tin rồi, không dám múa rìu qua mắt thợ.

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Tue 14 Jun, 2011 1:01 pm

Anh Khải , cám ơn anh đã vào TOPIC cho những thông tin

Nhưng Tôi KHÔNG ĐỒNG Ý với lối nói của anh với người khách hàng của anh là

chúng tôi , những người có mặt trong Topic này CHỬI XÉO ANH ... tôi hoàn

toàn KỊCH LIỆT phản đối LUẬN ĐIỆU đó

Ở TOPIC này , tôi và bác NT chưa bao giờ KHẲNG ĐỊNH Giả Hay Thật , và chưa hề Chửi xéo anh , và tôi luôn luôn Tôn trọng anh , vì anh là người tôi mời tham gia Topic này , tôi biết rằng : trước đây anh và tôi có đôi lần tranh luận về 1 số topic , Biết rằng tranh luận sẽ gây ra những mâu thuẫn , nhưng việc nào đi việc đó , không phải vì tranh luận không đồng quan điểm là Ghét nhau

Đọc những dòng thư đối thoại do anh nêu lên , tôi không hiểu là anh muốn dùng chữ của Khách hàng Ám chỉ ai tron g này :

"Chú Khải! Có lẻ chú với chú ấy không thuận thảo lắm, bởi vì trước kia diễn đàn ....có chú thì không có chú ấy, nay chú không tham gia nữa, chú ấy đã viết bài rất nhiều,

Chắc ý này anh mượn để ám chỉ ai vì không cùng quan điểm với anh , nên mới có chuyện xảy ra

Chuyên mua bán của anh , tôi không có tham gia , vì cuộc sống của mỗi

người khác nhau , ở đây, trong Topic này , tôi chỉ nêu lên quan điểm

Chiếc bì thư và dấu có hợp lệ hay không , và bàn về thông tin thành viên Kimma , với ý Kimma đưa ra có phải là thế này hay thế kia không ? chứ không có CHỬI XÉO như bác ÁP ĐẶT TỘINhắc lại với bác 1 điều chân thật , Vết Xe Đổ lần trước bán cho người trong nước đã mang nhiều phiền hà tới bác

Chiếc bì thư BH này để tránh mọi phiền hà , bác nên bán ở trên ebay , cho dù sau này khỏi bị ai đó nói , nghe người này hay kia nói ra .. rồi nói vô

XIn lỗi người khách hàng muốn mua đồ này , vì đã xúi bác Khải bán nó trên ebay


Cám ơn bac Kimma đã đáp ứng những yêu cầu của TTDL

1 lần nữa TTDL chân thành cám ơn bác đã vất vả tìm tài liệu giúp TTDL
Last edited by tem tien duc lo on Thu 16 Jun, 2011 1:15 am, edited 1 time in total.
tem tien duc lo

Tem VN
Posts: 5
Joined: Wed 15 Jun, 2011 4:57 am
Location: TP. HCM

Post by Tem VN » Wed 15 Jun, 2011 5:22 am

Thấy các bác bàn luận nhiều về bì thư kỷ niệm này, tôi xin có mấy ý kiến như sau :
- Thứ nhất : Chúng ta bàn đến tính thật giả của bì thư mà anh Khải đang bán trên Ebay : quan điểm của tôi đó là BÌ GIẢ. Đúng như bác Kimma nói, giả là giả, thật là thật, không lẫn lộn, không nguỵ biện dạng Philatelic cover. Những bì thật dạng này không phải là hiếm, chúng được BĐ bán đưới 2 dạng chủ yếu : không tem và có dán tem như trong cuốn NBT. Ngoài ra, nhiều người vào thời kỳ đó còn đến BĐ xin đóng dấu kỷ niệm vào các Block BH hoặc các vật phẩm khác. Đó là đồ thật 100%. Sau này, nhiều người gian giảo dùng các bì thật không tem, dán các tem tương đối quí như BH bản đồ, giấy dó lên rồi đóng dấu nhật ấn giả bán tại SG.
- Thứ hai : anh Khải có thể mua lầm phải bì giả thời gian trước. Nếu a Khải không biết là giả, bán lại thì không sao. Nhưng 1 khi anh K biết rõ là giả mà vẫn cố tình bán trên Ebay thì theo tôi đây là cách hành xử rất không tốt. Gây tiếng xấu cho người VN nói chung, cho giới buôn bán tem VN nói riêng.
- Thứ ba : anh Khải là người nổi tiếng trong giới chơi tem VN, là người có thể nói là "đệ nhất cao thủ" về tem VN thì càng cần phải giữ gin, cẩn trong trong việc mua bán. Không thể vì cái lợi, vì đồng tiền mà ảnh hưởng đế phong trào chơi tem VN trong nước , cũng như ở hải ngoại.
Mấy dòng chia sẻ, mong anh Khải nghĩ lại và lượng thứ.

Post Reply

Return to “Bì thư”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest