FDC VNCH "NCCR" 26/3/1975

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

FDC VNCH "NCCR" 26/3/1975

Post by 9PN » Sun 21 Jan, 2007 10:55 pm

Năm 1975: 4 FDC.

Image
Image


.
Last edited by 9PN on Tue 10 Apr, 2012 8:07 pm, edited 1 time in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 29 Jan, 2007 2:45 am

Sưu tầm thì rất nhiều dạng.....
.... Có người sưu tầm theo con dấu mỗi tỉnh. Dưới đây bộ cuối cùng có con dấu mỗi tỉnh FDC NCCR VNCH từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn và Cần Thơ:


Image

Image

Image

Image

Trong mổi bì thư có tờ rơi cho biết số lượng phát hành:

Image


.

Post Reply

Return to “Bì thư”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest