Tem Phong Bì Ngày Đầu Tiên (FDC) của MTDTGPMN

Post Reply
HồHải
Posts: 327
Joined: Sat 19 Aug, 2006 5:23 pm
Location: California

Tem Phong Bì Ngày Đầu Tiên (FDC) của MTDTGPMN

Post by HồHải » Sun 07 Jan, 2007 11:59 pm

Cách đây khá lâu tôi có sưu tầm tem chuyên về Ngày Đầu Tiên (First Day Cover - FDC) rồi không chơi nửa...Nay thấy mục này có phần tem nên chạy xuống nhà xe garage, lục kiếm được vài món đem lên đây post chung vui ...

Loại Ngày Đầu Tiên của MTDTGPMN có khoảng mấy chục phong bì, nên chỉ post lên một số tấm, chớ không thì scan nhiều quá...và khi scan thì không có scan mặt sau (Mặt sau có những dấu của nó).

Hải

Image

Image

Image

Image

Post Reply

Return to “Bì thư”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest