Page 1 of 1

Bộ tl nhỏ về HP cần hoàn thiện !!!!

Posted: Thu 19 Nov, 2009 3:32 am
by gokien
một bộ mở và khá sơ sài ...

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

trang trên số thứ tự mục trùng, trang này cũng thế, bản gửi đi đã sửa nhưng phần chữ Văn cao lại chưa

Image

Image

Image

Image

kết luận hơi gò bó

Image

bộ này cần nâng cấp và nắn chỉnh nhiều