Page 2 of 2

Posted: Mon 12 Nov, 2007 4:46 pm
by gokien
hôm nay 1 năm ngày bế mạc mà sáng chiều mải tìm tem chủ đề tiền mà quên mất, đêm mới nhớ ra, vào mồi tạm, mai bổ sung hình ảnh cho hoàn thiện !

Posted: Tue 13 Nov, 2007 11:33 am
by gokien
gokien wrote:hôm nay 1 năm ngày bế mạc mà sáng chiều mải tìm tem chủ đề tiền mà quên mất, đêm mới nhớ ra, vào mồi tạm, mai bổ sung hình ảnh cho hoàn thiện !
mệt quá ! vừa xong têm 1 chút tại đây

chỉ kịp vào đây thêm tấm hình này rồi về nghỉ lấy sức

Image

hy vọng sẽ tường thuật tường tận lễ bế mạc trước khi tháng 11 kết thúc!

Posted: Wed 14 Nov, 2007 1:29 am
by gokien
gokien wrote:
hy vọng sẽ tường thuật tường tận lễ bế mạc trước khi tháng 11 kết thúc!
tường thuật ngược

trước khi trao giải các tác giả chỉ còn hơn 1 h để xem triển lãm, vì thế không thể lãng phí thời gian nhất là khi 3 cao thủ trẻ ra muộn:

anh Tuấn trẻ, a. Tùng (Ngô) & anh Tùng (Phạm) hôm bế mạc này thu xếp được thời gian ra đây

Image

bộ tứ Tê: bác Tiến, 2 anh Tùng và anh Tuấn trẻ đang xem và góp ý cho bộ của Mần non orchid của HP

năm sau tức là năm nay (2007) anh Tùng Phạm Vàng duy nhất HP, anh Tùng Ngô bạc và mầm non orchid cũng Bạc, anh Tuấn trẻ thì đồng hồi TL tem QN năm ngoái (ngoái so với năm trong ảnh, tức là 2005)

bộ 3 T này bạn thân của nhau hồi cấp 3 và cũng biết tới hội tem HP khá sớm, 2001 QN lần đầu gk không dự nhưng 3 anh đã dự với những đóng góp đáng kể!

Posted: Thu 15 Nov, 2007 2:03 am
by gokien
gokien wrote: tường thuật ngược
gặp lại 1 con người hết mình với phong trào tem

Image

tới lúc ăn trưa bác vẫn nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm!

Posted: Fri 16 Nov, 2007 3:40 am
by gokien
gokien wrote: tường thuật ngược
phờ phạc hôm bế mạc

Image

tháng sau rảnh nhất định phải tường thuật lại chi tiết những sự kiện hôm bế mạc mới được !