Page 4 of 4

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Mon 20 Feb, 2017 8:10 pm
by nt
46---Bộ tem Chiến dịch Thế giới cùng chống nạn đói....Cùng tăng gia sản xuất lương thực..:
Image
---Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 02 Mar, 2017 1:26 pm
by nt
47---Bộ tem Tòan dân Bảo vệ Non sông....
Image
---Có tem không răng.:
Image
...FDC..:

Image
:roll: :lol: :shock:

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Wed 08 Mar, 2017 8:07 pm
by nt
48---Bộ tem Kỷ niệm 15 năm ngày Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền...
Image
---Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: :shock:

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 19 Mar, 2017 1:20 pm
by nt
49---Bộ tem Chiến Sĩ Cộnh Hoà trong ngày Quốc Khánh VNCH 26-10-1963:
Image
---Có tem không răng...:
Image
---FDC..:

Image

:D :roll: :shock: