Page 3 of 4

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 08 Dec, 2016 6:01 pm
by nt
31---Bộ tem kỷ niệm đạo luật Hoạt Động Dinh Điền...
Image
---Có tem không Răng.:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Fri 09 Dec, 2016 5:49 pm
by nt
32----Bộ tem Bảo vệ Nhi Đồng...:
Image
---Có tem không Răng.:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 11 Dec, 2016 8:05 pm
by nt
33---Bộ tem ghi nhớ nhiệm kỳ hai của Tổng Thống VNCH:
Image
---Có tem không Răng..:
Image
---FDC...:

Image

=D> :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 15 Dec, 2016 9:01 pm
by nt
34---Bộ tem Ngày Thanh Niên Miền Nam.:
Image
--- Có tem không Răng.:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 17 Dec, 2016 3:32 pm
by nt
35---Bộ tem khánh thành Xa lộ Saigon-Biên Hòa: Một xa lộ rộng, Đẹp và tiện nghi nhất miền nam thời 60-70 do nhà thầu RMK-BRJ thi công...
Image
---Có tem Không Răng.:
Image
----FDC..:

Image

=D> :roll: :lol:

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 22 Dec, 2016 7:55 pm
by nt
36----Bộ tem Vinh danh đức mẹ La Vang:
Image
---Có tem không răng."
Image
-----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 01 Jan, 2017 9:02 am
by nt
37----Bộ tem kỷ niêm ba trăm năm ngày mất của người khai sáng ra chữ Quốc Ngữ : Giao sĩ Đắc Lộ
Image
---Có tem KHông Răng."
Image
---FDC....

Image


:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Mon 02 Jan, 2017 7:05 pm
by nt
38---Bộ tem Chấn hưng đạo đức thanh niên:
Image
---Có tem không răng:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 05 Jan, 2017 11:16 am
by nt
39---Bộ tem kỷ niệm 15 năm ngày thành lập tổ chức UNESCO:
Image
---Có tem Không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 07 Jan, 2017 8:54 am
by nt
40---Bộ tem cải tiến Nông thôn..:
Image
---Có tem không răng..:
Image
---FDC.:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 15 Jan, 2017 11:19 am
by nt
41---Bộ tem Tết 1975 của VNCH:
Image
----Có tem Không Răng.:
Image
-----Có FDC..:

Image


:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 29 Jan, 2017 10:13 am
by nt
42----Bệnh sốt rét và sốt xuất huyết thường xẩy ra tại Việtnam..đôi khi thành bệnh dịch..Nguyên do truyền bệnh là do muỗi..Nên Chính phủ VNCH phải mở chiến dịch bài trừ muỗi xâu rộng.... cho phát hành Bộ tem Bài trừ bệnh Sốt Rét để đánh dấu ngày đáng ghi nhớ này....
Image
---Có tem không răng.:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Wed 01 Feb, 2017 6:58 pm
by nt
43---Bộ tem Khánh thành trụ sở Bưu chi phiếu (Postal money orders/Postal checks) đầu tiên tại Saigon:
Image
---Có tem không răng.:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 04 Feb, 2017 12:27 pm
by nt
44---Bộ tem kỷ niêm ngày thành lập kế sách Ấp Chiến Lược:Quân dân Bảo vệ xóm làng.
Image
---Có tem không răng:
Image
---FDC:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Tue 14 Feb, 2017 8:08 pm
by nt
45---Bộ tem ngày Phụ Nữ miền Nam và kỷ niệm Hai Bà Trưng..
Image
---Có tem không răng.:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>