Page 2 of 4

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sun 13 Nov, 2016 10:49 am
by nt
17---Bộ tem danh cảnh miền Nam: Viện Bảo Tàng Saigon..:
Image
----Có tem không Răng.:
Image
---Có FDC....:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Mon 14 Nov, 2016 11:09 pm
by nt
18---Bộ tem danh cảnh miền Nam: Dinh Độc Lập Image
----Có tem không răng..:
Image
----FDC....:

Image

:roll: :lol: =D> =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Tue 15 Nov, 2016 12:00 pm
by nt
19---Bộ tem danh cảnh miền Nam : Thác Gougah-Dalat:
Image
----Có tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 17 Nov, 2016 11:39 am
by nt
20---Bộ tem danh cảnh miền Nam : Bãi biển Hà Tiên...
Image
----Có tem không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 19 Nov, 2016 10:57 am
by nt
21....Bộ tem danh cảnh miền Nam :
--Thảo cầm viên -Saigon.
--Lăng tẩm -Huế
--Bãi biển mũi né -Phan Thiệt
--Lăng Ông Bà Chiểu -Saigon Gia Định.
Image
---Có tem không Răng.:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Posted: Tue 22 Nov, 2016 2:04 pm
by eutmm99
Cảm ơn bạn!

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Wed 23 Nov, 2016 12:15 pm
by nt
22----Bộ tem Cải Cách Điền Địa:
Image
----Có tem không Răng..:
Image
----FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 24 Nov, 2016 11:14 am
by nt
23----Khánh thành đường xe lửa xuyên Việt: Saigon -Đông Hà...:
Image
----Có tem Không răng..:
Image
----FDC...:

Image

:lol: :roll: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Fri 25 Nov, 2016 7:40 pm
by nt
24---Bộ tem Phát Triển Công Đồng...
Image
----Có tem Không Răng.:
Image
----FDC..:

Image

:lol: :roll: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 26 Nov, 2016 7:14 pm
by nt
25---Bộ tem Đạo Luật Gia Đình....Bộ luật tiến bộ xây dựng gia đình một vợ một chồng....hạn chế ly di...:
Image
---Có tem không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Tue 29 Nov, 2016 6:22 pm
by nt
26---Bộ tem kỷ niệm ngày quốc tế người tỵ nan..:
Image
---Có tem không Răng...:
Image
----FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Thu 01 Dec, 2016 6:51 pm
by nt
27---Bộ tem Kế hoạch Khu Trù Mật :
Chương trình giúp dân nghèo an cư lạc nghiệp....Rất thành công.
Khu Trù Mật VNCH khác với khu Kinh Tế Mới của CHXHCNVN...:

Image
---Có tem Không răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Fri 02 Dec, 2016 1:37 pm
by nt
28---Bộ tem kỷ niệm 100 năm người sáng lập ra tổ chức Hồng Thập Tự Thế Giới: Henri Dunant
Image
---Có tem Không Răng..:
Image
----FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Sat 03 Dec, 2016 3:39 pm
by nt
29----Bộ tem về hội nghị Lương Nông quốc tế (FAO) khu vực Đông nam Á tại Saigon:
Image
---Có tem không Răng..:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Posted: Wed 07 Dec, 2016 11:16 pm
by nt
30---Bộ tem kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ năm của VNCH:
Image
---Có tem không Răng.:
Image
---FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>