DANH MỤC TEM VNCH

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Fri 21 Oct, 2016 11:15 pm

Tem thơ Viêt Nam Cộng Hòa tại Việtnam cũng có người sưu tầm...nhưng sau 1975 sưu tầm loại tem này chỉ có tính cách cá nhân với nhau..Về phần pháp lý thì cũng hãy còn thuộc loại phẩm vật bị cấm... mặc dầu không có văn bản cấm, nhưng trong các cuộc triển lãm về tem Vietnam hình như bưu điện Viêtnam đã quên hay cố tình quên một mảng tem quan trọng của lịch sử bưu hoa Việtnam....Tất cả các kỳ triển lãm tem quốc gia hay tỉnh, thành đều không thấy trưng bầy hay nói đả động tới mảng tem này...Vô tình Lịch sữ ViệtNam bị hụt hẫng mầt 20 năm....??
Danh mục tem VNCH chỉ tìm thấy trong các catalog tem ngoại quốc...Trước 1975 cũng có một vài cuốn catalog tiếng Việt nhưng hãy còn thô sơ so với catalog ngoại..Sau 1975 thì chẳng có cuốn nào....Mặc dù Cotevina có in catalog tem Việt cho tem Vietnam có từ thời tem Đông Dương in đè cho tới bây giờ, nhưng cũng không có phần tem VNCH....???
Xem ra quan điểm chính trị cực đoan đã che mất một phần lịch sử Việt..??
Nay load cac tem VNCH theo thứ tự thời gian để các bạn không có catalog ngoại cũng có chút ít tin tức đối chiếu để biết rõ con tem mình có ..nghĩ cũng có ích nên làm...
---Tem VNCH bất đầu tử 1955 sau khi Quốc Gia Viêt Nam chuyển sang VNCH.
---Một hai bộ tem đầu hãy còn dùng danh xưng Viêtnam, Sau này thay bằng danh xưng Vietam Cộng Hòa..
---Tem VNCH cũng có những bộ tem có loại không răng ( Imperforate ), nếu có sẽ trưng cùng lượt ở dưới....
---Nhửng tem này có ngày phát hành trong FDC đi kèm với tem....
Có gì trưng nấy....Mời các bạn tem coi cho vui....

1---Bộ tem Rùa mang sách ( KIM QUY Cõng Thiên Thư ):
Image
Image
2---Bộ tem Di Cư:
Image
Image
Con tem Di Cư 35$ có xóa câu Chiến Dịch Huynh Đệ và phát hành khác ngày:

Image

:roll: =D> :shock:
Last edited by nt on Sun 06 Nov, 2016 6:29 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sat 22 Oct, 2016 1:15 pm

3---Bộ tem Tổng Thống Ngô Đình Diệm:
tem có răng ...:
Image
và tem không răng:
Image
Bộ tem này gồm 12 tem phát hành trong năm 1956 nhưng chia làm hai đợt khác ngày: 7/7/1956 (5 tem) và 9/11/1956 (7 tem):

Image
Image

:roll: :lol: =D>
Last edited by nt on Mon 24 Oct, 2016 2:42 pm, edited 1 time in total.

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sun 23 Oct, 2016 7:11 pm

4---Bộ tem Nhà Bưu Điện Sagon: Kỷ niệm lần thứ 5 ngày thu hồi Buu điện Saigon từ chính quyền thuộc địa Pháp:-ngày 10-tháng giêng-1956:
Image
Tem Không Răng:
Image
FDC ngày kỷ niệm thu hồi:
Image
Ngày 6-tháng 8-1956 phát hành bộ tem bưu điện này lần thứ hai, có in đè hàng chữ: Công Thư Bưu Điện..:

Image
Image
Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Mon 24 Oct, 2016 2:38 pm

5---Tem Bụi Trúc --Kỷ niệm quốc khánh đầu tiên của VNCH:
Image
Tem Không răng.:
Image
FDCs...:

Image
Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Tue 25 Oct, 2016 7:35 pm

6---Bộ tem Chiến dịch Huynh Đệ phát hành ngày 7 tháng 10 1956:
Image
Có tem không răng:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Wed 26 Oct, 2016 6:04 pm

7---Bộ tem Cao Nguyên:
Image
Có tem không răng.:
Image
FDC luôn:

Image
Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 27 Oct, 2016 9:04 am

8---Bộ tem Kế hoạch COLOMBO viện trợ kinh tế cho VNCH:
Image
Có tem không răng:
Image
FDC:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Fri 28 Oct, 2016 10:45 am

9---Bộ tem kỷ niệm năm Quốc Hội Lập Hiến Việtnam ban hành Hiến Pháp của VNCH:
Image
---Có Tem không răng..:
Image
---FDC...:

Image

:lol: :roll: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sat 29 Oct, 2016 12:59 pm

10---Bộ tem Chương trình Cài Tiến Dân Sinh:
Image
----Có tem không răng.:
Image
----FDC

Image

:lol: :shock: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sun 30 Oct, 2016 12:32 pm

11---Bộ tem Tết Nhi Đồng Trung Thu :
Image
---Có tem không răng...:
Image
----và FDC...:

Image

:lol: =D> :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Sun 06 Nov, 2016 6:27 pm

12---Bộ tem Đề Cao Nhân Vị--Lý thuyết sống của Miền Nam...
Image
----Có tem Không Răng..:
Image
----Có FDC...:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Mon 07 Nov, 2016 11:35 am

13---Bộ tem Kỷ niệm ngày khánh thành trụ sở Tổ chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc ( UNESCO ) tại Paris: 3-11-1958
Image
---Có tem không răng...:
Image
----FDC..:

Image

=D> :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Wed 09 Nov, 2016 12:24 pm

14---Bộ tem kỷ niệm 10 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền...:
Image
---Có tem không răng...:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Thu 10 Nov, 2016 2:00 pm

15----Bộ tem danh cảnh miền Nam: Chùa Thiên Mụ-Huế..:
Image
----Có tem Không răng....:
Image
---FDC..:

Image

:roll: :lol: =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Re: DANH MỤC TEM VNCH

Post by nt » Fri 11 Nov, 2016 11:01 am

16---Bộ tem danh cảnh miền Nam: Nhà Thờ Phú Cam-HuếImage
---Có tem không răng....:Image
---FDC....:

Image

:lol: =D> :roll:

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest