Page 1 of 1

Chút thắc mắc.....

Posted: Mon 22 Jun, 2015 4:09 pm
by nt
CHXHCNVN có phát hành một con tem kỳ niệm nữ tường Bùi Thị Xuân..VN#886
Image

Tiểu sử cũa bà Bùi thị Xuân trích trong Vietnam Danh Nhân tự điển :
Image
Image

Từ con tem trên đã nêu lên một vài thác mắc như sau:
1---Triều đại Tây Sơn dùng cờ gì..???
2---Bà Bùi thị Xuân là tướng có được phép dùng hiệu kỳ riêng khi ra trận không..??
3---Cờ trên tem có đích thực là cờ của bà Bùi thị Xuân..?? Cờ đỏ trăng vàng....??? hay cờ nhà Tây Sơn.???
4---Tại sao lính theo bà Bùi Thị Xuân lại mang toàn cờ đỏ, sao giống bây giờ mang cờ đi biểu tình vây...???
5---Hay là ông hoạ sĩ này cứ phịa ra hơi giống bây giờ là OK..??..!! [-X
Cao nhân nào biết rõ hay có nghiên cứu về lịch sử xin cho nghe lời giải, đề làm sáng tỏ vấn đề.!!! :lol:
Chuyện nhỏ nhưng quan trọng, vì nó sẽ phản ảnh đúng trình độ hiểu biết về lịch sử của nưỡc Nam...

Re: Chút thắc mắc.....

Posted: Mon 22 Jun, 2015 10:08 pm
by 9PN
Biết là chết liền chứ giởn chơi à... :P :P :P