Chào Mừng Ông Thây...Ất Ơ.???

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Chào Mừng Ông Thây...Ất Ơ.???

Post by nt » Thu 22 Jan, 2015 6:12 pm

-Còn ít tuần nữa là Táo phải lên báo cáo với Ngọc Hoàng, sau một năm cặm cụi ghi chép chuyện nhân gian.... :lol:
De06.jpg
-Chiếu theo báo cáo thì bẩy ngày sau Ngọc Hoàng sẽ ký lệnh bổ nhiệm nhân vật mới cho năm 2015.
-Theo thói cũ, lề xưa thì cứ sống lâu sẽ lên lão làng, cho nên anh Dê là nhân vật gần nhất sẽ được kế nhiệm.
anh DÊ tên MÚi sẽ thay thế anh NGỰA cho năm mới :
de2015 AA.jpg
-Năm 2015 lại rớt vào hàng thiên can thứ hai, nên Dê sẽ mang họ Ât... thế là anh Dê có bí danh là : Mister Ất MÙI.... :roll:
De05AA.jpg
-Tiếng Việt có cụm từ " Ất Ơ " để chỉ một sự việc nửa đàng hoàng nửa diểu cợt, không đứng đắn, hơn nữa phái Nam ta lại tôn vinh Dê là ông Thầy. Nên năm nay có tên là năm của " Ông Thầy Ất Ơ..."!!! Mỗi lần bị vợ hay bồ phê bình, khiển trách, Phái Nam ta thường cưới mỉm chi cọp , cầu tài mà phân bua rằng: " Không DÊ sao nẩy ra Hiên."...?? =D>
DE1.jpg
-Thầy Lốc Cốc Tử bên bờ sông Potomac reo quẻ đầu năm , phán là:
-Năm Dê tuổi trẻ hay hăng tiết , hãy cẩn trọng trong công việc không thì thất bại là chắc vì :" Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa.!!! " :mrgreen:
DE2.jpg
-Các thành phần khác trong xã hội, chắc phải tham gia nhiều vào trò chơi " Bịt mắt bắt Dế " may ra tài lộc mới vượng.. :roll: :
De4AA.jpg
Hãy đợi xem tuơng lai năm tới sẽ ra thể nào.. :roll: :shock: =D>

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests