Tem Pecule Pháp 1917-19 và Afrique Equatoriale 1938-44

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tem Pecule Pháp 1917-19 và Afrique Equatoriale 1938-44

Post by 9PN » Mon 28 May, 2012 12:42 am

Lần trước thì Chín đã giới thiệu tem Pécule được dùng như Sổ Tiết Kiệm tại Đông Dương.


Mặt dù chưa đầy đủ vì còn nhiều loại khác mà giá thì mình chưa nghĩ đến.
Hôm nay giới thiệu thêm tem Pécule của Pháp, đã được dùng trong quân đội Pháp năm 1917-1919. Qua đây thì xem những giấy tờ cho tem và luôn phần trong của quyển Sổ Tiết Kiệm.
Sau phần của Pháp thì cũng xin giới thiệu luôn là dòng tem Pécule cũng có dùng luôn 1 thuộc địa của Pháp nữa, đó là Afrique Equatoriale trong những năm 1938-1944.
Nguồn tin của hai loại tem này thì quá ít để viết thêm cho phong phú. Không chừng bác Tuấn giúp 1 tay lục tung cả thư viện Pháp thì may ra ace học hỏi nhiều hơn. Bây giờ thì giới thiệu những thể loại trong album.

1) Những tờ giấy trao đổi cho tem Pécule:

Image
Image

2) Quyển Sổ Tiết Kiệm: Qua đây thì sẽ thấy rất chi tiết từng trang trong sổ theo ngày tháng và tem:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Một số tem đã mua được từ nhiều nơi trên mạng:

Image

2) Tem Pécule tại Afrique Equatoriale thì cũng không có tin tức gì ngoại trừ biết được có 3 con tem phát hành.

ImageImageImage

Sổ Tiết Kiệm thì không thấy nguyên quyển nhưng theo mỗi tờ thì số trang và cách tính tiền mỗi trang xong lại chuyển qua trang kế và tiếp tục...

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest