Tiền Xu và Cờ Tem Liên Hiệp Quốc, phát hành năm 2008

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Xu và Cờ Tem Liên Hiệp Quốc, phát hành năm

Post by 9PN » Tue 17 Apr, 2012 12:10 am

Tiếp tục dòng tem LHQ, phát hành ngày 8/5/2008

Quốc gia được giới thiệu và gia nhập LHQ trong năm 2008:

United Kingdom of Great Britain và Northern Ireland, 24/10/1945
Singapore, 21/9/1965
Philippines, 24/10/1945
Indonesia, 28/9/1950
Colombia, 5/11/1945
Sri Lanka, 14/12/1955
United Arab Emirates, 9/12/1971
Libyan Arab Jamahiriya, 14/12/1955
Madagascar, 20/9/1960
Rwanda, 18/9/1962
Namibie, 23/4/1990
Maldives, 21/9/1965
Benin, 20/9/1960
Iran, 24/10/1945
ALbanie, 14/12/1955
Turquie, 24/10/1945
Polen, 24/10/1945
Lettland, 17/9/1991
Schiweden, 19/11/1946
Zypern, 20/9/1960
Portugal, 14/12/1955
Armenien, 2/3/1992
Slowakische Republik, 19/1/1993
Katan, 21/9/1971


Image
Image
Image


Image
Image
Image
Image
Image

.

Post Reply

Return to “Tem theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest