Page 1 of 1

Những tấm vé số Tết xưa

Posted: Sun 15 Feb, 2015 12:12 am
by 9PN
Chạnh lòng nhớ đến tết xưa qua những tấm vé số Tết trước năm 1975. Xem lại album vé số, mặc dù không đầy đủ nhưng cũng tạm có là vui rồi.

Nghĩ đến Tết thì:
- Tết buồn nhất có lẽ 1968
- Tết vui nhất là 1973 vì Hiệp Định Paris vừa ký xong nhưng mà ký bên trời Tây lận...

1956.jpg
1957.jpg
1961a.jpg
1961b.jpg
1961c.jpg
1961d.jpg
1962.jpg
1963a.jpg
1963b.jpg
1966.jpg
1967.jpg
1969.jpg
1971.jpg
1972.jpg
1973a.jpg
1973b.jpg
1974a.jpg
1974b.jpg
1975.jpg
Truyền đơn Tết năm 1973: Ai cũng muốn một cái Tết thật xum vầy gia đình nên miền Nam ra sức tuyên truyền là hòa bình đã đến gần và không còn tiếng súng nữa. Thế là rãi những truyền đơn về Tết cho mọi người xem.
1973-4595.jpg
1973-4598.jpg
1973-4604.jpg
1973-4605.jpg