VỪA HỌC VỪA CHƠI : Vé số Tổng Thống

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

VỪA HỌC VỪA CHƠI : Vé số Tổng Thống

Post by nt » Tue 01 Mar, 2011 2:25 pm

Bang New Jersey, có phát hành môt lô vé số cạo, vời đề tài là các Tổng Thống Mỹ.
Đây cũng là một ý kiến rất hay, giúp cho mọi người học lịch sử một cách dể dàng.
Chỉ cần nhìn vào năm mà vị tổng thống in hình trên vé, tuyên thệ nhậm chức và so sánh những năm in trong sáu ô cạo ở dưới, có bao nhiêu ô có in số năm đó thì sẽ trúng giải từ $1 tới $10.000
Những vé số này trờ thành collectible items....:D


Image
---Dẫy #1=TT John Adams:1797---TT James Madison:1809
---Dẫy #2=TT Andrew Jackson:1829---TT Grover Cleveland:1885.
---Dẫy #3=TT Zachary Taylor:1849---TT William McKinney:1897.
---Dẫy #4=TT Theodore Roosevelt:1901--TT Woodrow Wilson;1913.
---Dẫy $5=TT Herbert Hoover:1929---TT Dwight Eisenhower:1953.

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Vé số”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest