Page 1 of 1

Vé số Đông - Pháp, năm 1938 1944

Posted: Mon 01 Nov, 2010 5:56 am
by 9PN
Theo người xưa kể thì loại vé xố số này được sổ 2 lần.
Trả tiền theo Piastres nên ai trúng thì giàu TO...:P :lol: :lol: :lol: :P


Năm 1938

Image
Image

Image
Image

Năm 1940

Image
Image

Năm 1941

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Năm 1942

Image
Image

Năm 1943

Image
Image

Image
Image

Image
Image

Năm 1944

Image
Image

Image
Image

.

Posted: Mon 01 Nov, 2010 11:24 am
by Sweetheart
Tờ vé số Đông - Pháp được thiết kế hình ảnh đẹp quá!!! Chúc mừng bác 9PN có bộ "siêu" tập vé số quý giá =D>